Gjennomslag i bystyret i 2020

Her er en oversikt over tolv små og store gjennomslag som Rødt Bergen har fått i bystyret i 2020.

Januar: Skjerpe innkjøpsordningen

Under dagens økonomiske system, lages ofte varer så de går i stykker eller uten muligheter for reparasjon. Vår representant Odd Arild Viste foreslo derfor å innføre retningslinjer som sikrer at kommunen kjøper forbruksvarer med minst ti års garantitid. Vi fikk ikke fullt gjennomslag for dette, men fikk med bystyret på å “redegjøre for Bergen kommunes arbeid med, og forskjellige mulige tiltak for å redusere miljøbelastningen ved innkjøp, herunder hvordan best bidra til å stimulere industrien til å lage produkter som varer lengt mulig”.

April: Bryggen-Torget stenges for biltrafikk

Det ble flertall i bystyret for et forslag fremmet av Sofie Marhaug om å stenge Bryggen-Torget for biltrafikk. I første omgang skjedde dette under en prøveperiode sommeren 2020.

Mai: Nei til ny rullebane på Flesland

Etter først å ha satt i gang en kampanje i sosiale medier fikk vi flertall i bystyret for vårt forslag om å si nei til en ny rullebane på Flesland. Med den planlagte utvidelsen ville det ha blitt umulig å nå klimamålene, og beboerne i området ville ha fått en stor ekstra støybelastning.

Mai: Reversere kuttet i arealnormen for de yngste barna i barnehagen

På maimøtet vedtok bystyret et forslag fra Odd Arild Viste om at de yngste barna i barnehagen igjen skal ha like god plass å boltre seg på, som småbarn har i resten av landet! Et flertall bestemte at kuttet fra 2012 i arealnormen for småbarnsavdelinger blir reversert fra og med august neste år.

Juni: Uttalelse fra Bergen om barns rettigheter i utkastelsessaker

Vi fikk stoppet en inkonsekvent og tvilsom interpellasjon fra Fremskrittspartiet i et innvandringspolitisk spørsmål, og fikk flertall i bystyret for vårt alternative forslag. Der oppfordrer Bergen norske myndigheter om å la barns beste være bestemmende i utkastelsessaker.

Juni: Krav om allmenngjort minstelønn for å få skjenkeløyve

For et år siden fremmet Rødt et forslag om å stille krav til utelivsbransjen om å minimum betale allmenngjort minstelønn for å få skjenkeløyve av kommunen. Under behandlingen av skjenkereglementet i juni, er endelig dette kravet innarbeidet og vedtatt.

September: Viktig plass blir oppkalt etter kvinne og bibliotekssjef

Bare noen få prosent av Bergens gater og plasser er per i dag oppkalt etter kvinner. Nå vil plassen ved Bergen Offentlige Bibliotek få en kvinnes navn, landets første kvinnelige bibliotekssjef Valborg Platou. Dette ble resultatet etter at Rødt først foreslo å få plassen oppkalt etter en av byens store forfattere, NATO-motstanderen og kommunisten Torborg Nedreaas.

September: Oversikt over antall parkeringsplasser

Rødt, ved Mailiss Solheim, fikk gjennomslag for at kommunen må levere oversikt over hvor mange parkeringsplasser det er i Bergen kommune, slik at dette også blir en del av kommunens Miljøløftet.

November: Prinsippvedtak i bystyret om Danmarksplass under lokk

Rødt foreslo krisepakke for Danmarksplass. Beklageligvis kunne ikke byrådspartiene gi sin støtte til våre straksforslag om blant annet miljøfartsgrense som blant annet vil gi redusert støy, et fotgjengerfelt ved bybanestoppet, og enveiskjøring i Ibsens gate. Men vi fikk et potensielt viktig gjennomslag: En erklæring om at trafikken på Danmarksplass skal legges under lokk.

November: Sparkesykkel-selskaper må ha ryddige arbeidsforhold

Et flertall i bystyret sluttet seg til vår politiker Odd Arild Viste sitt forslag om at sparkesykkel-selskaper som skal være med i et nytt kommunalt pilotprosjekt, må dokumentere ryddige arbeidsforhold.

November: Kommunen skal ikke bruke Wizz Air

Rødt utfordret byrådet på om de vil gjøre noe for å hindre fagforeningsfiendtlige Wizz Air i å etablere seg i Bergen. Til det fikk vi det gledelige svaret fra finansbyråd Erlend Horn at Bergen kommune vil boikotte selskapet.

Det er bra og viktig at Bergen kommune kollektivt boikotter selskapet. Rødt håper det svir, og på sikt kan bidra til at Wizz Air må gi opp virksomheten sin på Flesland.

Desember: Undersøkelse av økte avgifter mot korte cruiseskipbesøk

Rødt foreslo å innføre krav om økt såkalt “liggetid” for cruiseskip i Bergen. Dette for å redusere utslipp fra bransjen, å gjøre slik sterkt miljøødeleggende turisme mindre attraktivt. I tillegg vil lengre anløp per skip kunne gi mer penger tilbake til byen. Byrådet kom oss i møte på forslaget og har forpliktet seg til å undersøke hvordan endring i avgiftene kan stimulere til økt liggetid.

Vi vil også gjøre oppmerksom på følgende:

Rødt Bergen har tatt opp mange andre forslag for en mer rettferdig og miljøvennlig by som ikke har fått flertall. Vi har protestert mot Olav Thons forsøk på utpressing av Bergen, hvor han krever å få gjøre det han vil med byens indrefilet, området ved Bergen Storsenter og den såkalte trekanttomten på Nygårdstangen.

Vi har også protestert mot free seating og aktivitetsbaserte arbeidsplasser i det nye rådhuset, noe de ansatte ikke ønsker. Vi ville at bystyret skulle uttale seg til støtte for polske kvinner som har blitt fratatt retten til selvbestemt abort i en udemokratisk prosess, men realitetsbehandling av saken ble blokkert av høyresiden i bystyret.

Rødt Bergen har arbeidet med en rekke andre saker i og utenfor bystyret, som kamp mot rasisme, og for et organisert arbeidsliv. Vi har blant annet gitt aktiv støtte til streikende vektere og heismontørene i Schindler. Vi har også sammen med andre protestert mot nedleggingen av åpne NAV-kontor.

2020 har vært vanskelig for mange. For oss som et aktivistparti, rammer pandemitiltakene vårt politiske arbeid særlig hardt. Rødt er underdekket i media, og med nedstengning og smittevernstiltak kan vi ikke gjøre alt vi vanligvis ville å gjort på noen av de viktigste arenaene for våre politikk: Byens gater og åpne plasser.

Men som ordtaket sier, det er i motbakke at det går oppover, og vi håper på å kunne være langt synligere ute blant folk i valgkampåret 2021.

Bystyregruppen arbeider også med nye forslag og fremstøt. For eksempel har vår representant Chiku Ali levert et representantforslag om et mer tilpasset fødetilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn, og et annet om å stoppe atomubåtene som jevnlig besøker Haakonsvern, som potensielt bidrar til økte militære spenninger, og utgjør en stor fare for nærmiljøet og naturen vår. Disse blir behandlet neste år.

GOD RØD JUL OG ET FREDELIG NYTTÅR TIL ALLE!