Palestina: Forslag til uttalelse fra Bergen bystyre

I anledning de siste dagers hendelser, har Rødts representanter i Bergen bystyre fremmet følgende forslag til fellesuttalelse fra bystyremøtet 20. mai:

Norge må fordømme okkupasjonsmakten Israels drap på sivile i Gaza og etniske rensing i Øst-Jerusalem!

De siste dagene har den israelske hæren, ifølge palestinske helsemyndigheter, drept minst 198 palestinere (tall per 17.05). Blant de drepte er det 58 barn. I denne situasjonen har utenriksminister Søreide i en offisiell uttalelse 11. mai valgt kun å fordømme det som skjer fra palestinsk side. Språkbruken er påfallende. Mens palestinernes handlinger omtales som «angrepene mot Israels sivilbefolkning», omtales Israels bombing av det tett befolkede området som «omfattende militære operasjoner mot mål i Gaza».

En viktig del av bakgrunnen for det som har skjedd de siste dagene, er situasjonen for den palestinske befolkningen i Jerusalem. Den Israelske staten, via høyesterett prøver å begå noe som ikke kan kalles annet enn et tyveri, av 26 palestinsk-eide hus i bydelen Sheikh Jarrah i Jerusalem. Dette skjer på bakgrunn av en årelang politikk for etnisk rensing, blant annet ved hjelp av utkastelser, riving av hus, umuliggjøring av nybygging for palestinere, samt generelt dårligere vilkår for den palestinske delen av Jerusalems befolkning. Mønsteret er det samme i alle de okkuperte områdene. I tillegg har befolkningen i Gaza blitt terrorisert av Israel i årevis, blant annet gjennom blokade av livsviktige varer, gjentatte militære angrep og bombetokter, og en stadig trakassering av Gazas fiskere.

Selv om uttalelsen fra regjeringen inneholder en mild kritikk av Israel, gjenspeiler den overhodet ikke at forholdene mellom «partene» er forholdet mellom en okkupert befolkning og en okkupant. Bystyret i Bergen krever derfor at regjeringen:

• Klart og tydelig fordømmer etnisk rensing og angrep på palestinske sivile

• Tar initiativ til FN-sanksjoner mot Israels folkerettsbrudd

• Støtter Den internasjonale straffedomstolens etterforskning av israelske krigsforbrytelser, slik Amnesty International har bedt om

• Trekker Oljefondets investeringer ut av israelskokkuperte områder i tråd med kravet fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

Som medlem av FNs sikkerhetsråd hviler det nå et spesielt ansvar på Norge for å stå opp for Folkeretten. Dette ansvaret kan ikke regjeringen løpe fra.