Fordøm Tyrkias invasjon av Afrin!

Her kan du lese Sofie Marhaug sin appell på dagens demonstrasjon i Bergen "Solidaritet med Afrin, Rojava! Stopp Tyrkias angrep NÅ!"

Foto: Torill Jørgensen Frøise

Rødt har stått sammen med kurderne i mange år. Vi stod sammen da kampen stod om Kobane, og vi står sammen med kurderne når kampen står om Afrin!

Tyrkia har siden 20. januar gjennomført en folkerettsstridig invasjon av Afrin i Rojava. De bombe landsbyer, og angriper med tanks, sammen med opprørsgrupper. De ønsker å fjerne det kurdiske selvstyreområdet i Afrin. Verken Afrin, eller andre områder i Rojava har svart med motangrep eller
truet Tyrkia.

Tyrkias angrep er folkerettsstridige og går hardt utover sivilbefolkningen. I tillegg innebærer Tyrkias angrepskrig fare for krigsforbrytelser gjennom bombing av folkerike områder. Tyrkias angrep er uakseptabelt og må stanses umiddelbart, mener Rødt!

Bjørnar Moxnes spurte Norges utenriksminister om hva regjeringen mener om at vår Nato-allierte Tyrkia går til angrepskrig på Afrin. Statsråden svarte at «NATO og Norge erkjenner at Tyrkia etter forholdene kan ha legitim sikkerhetsinteresser i grenseområdene mot Syria. Vi forutsetter samtidig at Tyrkia og andre aktører i området holder seg innenfor folkerettens rammer.»

Med andre ord mener regjeringen at Tyrkias angrep er legitimt, men dette kan vi ikke finne oss i! Rødt krever at utenriksministeren melder fra til Tyrkia, som åpenbart bryter folkeretten om at det er uakseptabelt å angripe et annet land, og be de trekke seg tilbake!

Rødt krever også at NATO, som jo ledes av Jens Stoltenberg, konfronterer Tyrkia. Landets nasjonalforsamling kaller angrepet for «jihad» mot de kurdiske YPG-styrkene. Er dette virkelig en forsamling vi ønsker å alliere oss med?! Vi har ikke hørt ett kritisk ord fra verken Stoltenberg og NATO, eller Eriksen og regjeringen.Norges holdning er rent ut sagt feig: Når historien skrives, vil vi fremstå som medløpere og passive støttespillere til folkerettsstridige angrep.

Norge og Regjeringen må si tydelig ifra. Ikke bare er vi allierte av Tyrkia gjennom NATO, i tillegg så selger vi våpen til landet og disse blir brukt i disse folkerettstridige invasjonene. Dette kan vi ikke godta.

- Rødt krever at regjeringen fordømmer Tyrkias invasjon i Afrin!

- Rødt krever at Tyrkias folkerettsstridige invasjon i Afrin i Rojava må stoppes!

- OG Rødt krever at vi må stanse all våpenhandel med Tyrkia!

Fra Rødt sin side er vi helt tydelige på at vi står med folket i Afrin, med og deres forsvar av demokratisk selvstyre og kvinnefrigjøring. Vi sier et tydelig nei til krig, og nei til Norges ukritiske allianse med Tyrkia!