Folkets sport - stjålet av pengemakten

Fotball er folkets sport. Den oppsto i arbeiderklassebyene i England og Skottland og har i mange år hatt en sterk tilknytning til arbeiderklassen, også etter at sporten fikk global utbredelse. De siste 30 årene har turbokapitalister gradvis overtatt folkets sport. Opprettelsen av Superligaen er bare nok et tyveri av noe av det fineste vi har sammen.

Idrettens grunnverdier handler om solidaritet, glede og kameratskap. Kanskje aller tydeligst uttrykt av tidligere Liverpool-manager, sosialisten Bill Shankly:

«The socialism I believe in is everyone working for each other, everyone having a share of the rewards. It’s the way I see football, the way I see life.» (Norsk: « Sosialismen jeg tror på handler om at alle jobber for hverandre, at alle får en del av resultatet. Det er slik jeg ser fotball, slik jeg ser livet».) Bill Shankly er død nå, og hans ideer er like døde i den moderne fotballen.

I den moderne fotballen handler det ikke lenger om å stå sammen i et lokalsamfunn. Det handler ikke lenger om like muligheter for alle. Det handler ikke om å yte etter evne og få etter behov. Den moderne fotballen er den sterkestes rett. Det er det vi ser i Superligaen. De mest pengesterke klubbene i verden utnytter sin makt til å skaffe seg enda mer. Sånn er kapitalismens umettelige natur. Sånn er kapitalismens evige jag etter økt profitt.

Sviktet oss

Mange av oss har et livslangt kjærlighetsforhold til fotballen. Mange har også dette forholdet til en av de klubbene som vil være en del av superligaen. Disse klubbene har sviktet supporterne sine. De har sviktet idealene sine. De har sviktet historien sin. Det er en stor sorg når den du elsker svikter deg. Klubbene er opptatt av stadige økte inntekter. Det får de gjennom TV-avtaler og ved å være en global merkevare. I Bill Shanklys elskede Liverpool FC er ikke menneskene som er født inn i klubben viktige lenger. De har ikke lenger råd til å gå på kamp. De er ofret til fordel for større og mer pengesterke publikum.

Alternativer

For de av oss som elsker fotball finnes det heldigvis alternativer. I norsk fotball er klubbene medlemseide og medlemsstyrte. I disse dager er mange av disse klubbene opptatt av å ta tilbake fotballens egentlige verdier. Mange av våre toppklubber fikk i år årsmøtevedtak på at de ikke vil sponses av uetiske aktører eller reise til land som driver systematiske brudd på menneskerettighetene. I både topp- og breddeklubber tas debatten om boikott av fotball-VM i Qatar på stort alvor. Disse kampanjene drives frem av vanlige medlemmer og supportere i klubbene. Medlemmene er lei av at fotballen er stjålet fra dem. I medlemsstyrte klubber kan de ta fotballen tilbake. Det er kanskje ikke verdens beste fotball, men den er vår.

Ta fotballen tilbake

Svaret på den moderne fotballen er at flere av oss engasjerer oss i vår fotball. Når vi melder oss inn i vår lokale fotballklubb og engasjerer oss i denne klubben, gjør vi det umulig for turbokapitalistene å stjele også vår klubb. Når vi stiller på tribunene, skaper vi fellesskap, glede, samhørighet og kameratskap. Vi gjenskaper fotballens egentlige verdier. Når vi avviser den europeiske toppfotballen til fordel for vår fotball, tar vi fotballen tilbake dit den hører hjemme - hos folket.

Per Arne Flatberg

Brann-supporter og Styremedlem i Rødt Bergen Sentrum