Flagging på Kvenenes dag

Bergen kommune stiller seg i dagens bystyremøte seg positiv til flagging på Kvenenes dag.

I dagens bystyremøte stilte gruppeleder Mailiss Åkerblom-Solheim muntlig spørsmål til byrådsleder Roger Valhammer om kommunen ville hedre kvenfolket og bidra til å øke forståelsen av kvensk kultur, språk og identitet ved å heise kvenflagget 16. mars.

Byråden stilte seg postivt til spørsmålet.

NRK dekker saken