Fellesforslag til bybudsjettet 2023 fra MDG, SV og Rødt

I dag presenterte Rødt, MDG og SV et fellesforslag til bybudsjettet for 2023.

Flere og flere sliter med å få endene til å møtes. Mange må velge mellom mat på bordet eller varme i huset. Det trengs politisk handlekraft for å endre dette. I budsjettforslaget har partiene funnet plass til mange viktige tiltak for å motvirke fattigdom, utjevne forskjeller, styrke arbeidslivet og satse på klima og miljø.

Gruppelederne for SV, Rødt og MDG i Bergen bystyre. Fra venstre: Mikkel Grüner (SV), Mailiss Solheim-Åkerblom (Rødt) og Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Even Underlid

I forrige uke brøt Rødt budsjettforhandlingene med byrådspartiene fordi det ikke var vilje til å finne handlingsrom for å møte de økende utfordringene i byen vår. I dette budsjettforslaget viser vi at det er fullt mulig å gjennomføre tiltak innenfor en forsvarlig, økonomisk ramme. I gode tider sparer kommunen, og i dårlige tider må vi bruke litt av disse oppsparte midlene. Her viser vi hvordan vi kan gjennomføre flere satsinger, med en moderat økning i bruk av disposisjonsfond. Fondsbruken ligger godt innenfor de rammene som bystyret har vedtatt som såkalte måltall.

Med dette budsjettforslaget vil partiene vise at det er fullt mulig å finne midler til tiltak byen vår trenger den kommende tiden. Vi har funnet rom for satsinger som også er viktig for andre partier, og er innstilt på å diskutere endringer om andre partier vil komme til for å komme oss i møte på/ skape et flertall for dette budsjettforslaget.

Det viktigste for Rødt har vært å sikre sosial utjevning og kamp mot fattigdom. Vi foreslår bl.a. å reversere økningen i matpenger på SFO og i barnehage, vi setter av mer penger til aktivitetskort for barn, og vi prioriterer rehabilitering av byggene i Lotheveien til kommunale familieboliger. Videre sikrer vi en legestilling på Helsesenter for papirløse, og tilskudd til flere gode organisasjoner i byen vår. Også arbeidsliv er viktig for oss, der vi reverserer kutt i antall læreplasser og setter i gang prøveprosjekt med sekstimersdag. Til sist vil vi peke på noen av de gode satsningene som nå er lagt inn på klima og miljø, der vi får en satsning på reduksjon av matsvinn, forebygging av landbruksplast på avveie og trygg og tørr sykkelparkering.

Det felles budsjettforslaget kan leses i sin helhet her:

Ps. De fleste partier legger frem egne, helhetlige alternative budsjetter. Det skal vi også gjøre i år. Når vi vet at dette likevel bare får Rødts stemmer i bystyret, er det bra at vi også har et så godt fellesforslag.