Et miljøpolitisk makkverk

Staten må ikke få slippe unna med at kollektivsatsingen baseres på kvikksand finansielt. Bompengeavtalen som bystyret nylig vedtok, er et miljøpolitisk makkverk.

Den bygger på en forutsetning om at personbiltrafikken i Bergen skal opprettholdes på dagens nivå i de kommende 20 år. Det er en forutsetning som kolliderer fullstendig med det som alle miljøengasjerte mennesker etter hvert innser: At personbiltrafikken må reduseres kraftig som ett av mange nødvendige tiltak i kampen for å stoppe den menneskeskapte temperaturstigningen på kloden.

Hvis det lykkes å redusere personbiltrafikken i Bergen, bryter finansieringsopplegget i avtalen sammen. Da rives det finansielle grunnlaget vekk under en helt nødvendig kollektivsatsing. Det var bare Rødt som stemte mot avtalen på dette grunnlaget. Fra bystyreflertallets side (alle unntatt Rødt og Frp) ble det med entusiasme pekt på at de hadde lyktes med å få inn denne setningen: Bergen kommune har egne ambisjoner om at personbiltransporten sammenlignet med 2013 skal reduseres med 10 prosent innen 2020 og 20 prosent innen 2030. Men disse ambisjonene bryter med alle regnestykkene i avtalen. Hvis det lykkes å redusere personbiltransporten de neste 20 årene, vil ikke avtalen gi de bompengeinntektene som finansieringsopplegget forutsetter.

Kollektivtransportsatsing skal få trafikken over fra privatbilisme til kollektivtransport. Finansieringen av satsingen kan selvsagt ikke baseres på at man mislykkes, slik at biltrafikken fortsatt bidrar med en bompengeinntekt som stiger i takt med prisstigningen ellers. Når det forhandles med en regjering og et storting som sitter på en av verdens største pengesekker, er det ufattelig at ikke det tverrpolitiske forhandlingsutvalget fra Bergen har lagt dette åpenbare poenget til grunn. Men årsaken er vel at det er de samme partiene som veksler om styringen av Bergen og om styringen av landet. Så alle møter seg selv i døren. Derfor lar man altså staten slippe unna med at Bergens kollektivtransportsatsing skal baseres på kvikksand finansielt sett.

En helt nødvendig satsing på kollektivtransport for en storby som Bergen er en oppgave som må finansieres statlig. Bystyret i Bergen kan ikke lenger medvirke til at satsingen ødelegges av en miljøfiendtlig avtale som fremmer omfattende folkelig motstand mot kollektivtransportløsningene.

Sofie Marhaug og Torstein Dahle, bystyrerepresentanter for Rødt i Bergen