Er det ok å skyte fiskere?

De store norske mediene fungerer som mikrofonstativ for okkupantstaten Israels militære ledelse når de dekker det som skjer militært mellom Israel og Gaza. Den israelske hærledelsen brukes som hovedkilde for nyhetsdekningen.

Med NRK og NTB i spissen forties det systematisk at Israels hær og marine daglig angriper fiskere og bønder i Gaza. Derimot gir man oppslag til de ytterst få tilfellene da det sendes raketter eller granater fra Gaza inn i Israel. I 2016 skjedde det ved 12 anledninger. Norges største medie­bedrift NRK spanderte særskilte nyhetsoppslag på 8 av disse 12 tilfellene.

Israel bruker hver eneste rakett fra Gaza som påskudd til å sende fly inn for å bombe Gaza, under henvisning til at «Israel svarer på angrep». Den militære ledelsens pressemeldinger blir da grunnlag for den norske mediedekningen. Senest skjedde det 18. mars, da NTB skrev at «Israel har utført luftangrep mot to Hamas-mål på Gazastripen som svar på et prosjektil som ble skutt fra Gaza og inn i det sørlige Israel». Meldingen fortsetter med «Den israelske hæren sier .», og så følger versjonen til okkupantstatens militære ledelse.

Derimot tier de store norske mediene om israelsk marines stadige angrep mot fredelige fiskere i Gaza. Hittil i 2017 er de blitt beskutt av marinen 1. januar, 3. og 4. og 12. og 14. og 16. og 17. og 20. og 22. og 23. og 24. og 25. og 31. januar, 2. februar og 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 23., 26., 27. og 28. februar, 5. mars og 7., 8., 14., 17., 22. og 23. mars. Ikke ett pip om dette i norske medier. Det er tydeligvis ikke noe å bry seg om, mens både NTB og NRK finner plass til å følge den enkelte rakett fra Gaza nyhetsmessig. Jeg er imot å skyte raketter fra Gaza inn i Israel, men det er likevel et faktum at det er ytterst sjelden at det oppstår materielle eller menneskelige skader som følge av disse rakettene.

Derimot skjer det rett som det er at fiskere i Gaza skades av marinens skyting, og senest i januar i år ble en fisker drept. Målet med skytingen er nok stort sett å terrorisere, ikke å drepe. Hensikten er å sørge for at fiskerinæringen, som er viktig for Gaza, blir ødelagt, på samme måte som Israel systematisk prøver å hindre annen næringsutvikling i Gaza. Blant annet er Israels blokade av Gaza enda mer omfattende når det gjelder å hindre eksport fra Gaza enn den er for import.

Gazas kystlinje er på bare 42 km. Det er omtrent det samme som kystlinjen fra Bergen til Os. Men det er rett sandstrand, ingen øyer og fjorder. Det er verdens mest oversiktlige kystlinje å kontrollere, noe israelsk marine gjør elektronisk og med kanonbåter. Hvis noen prøver å smugle noe inn til Gaza sjøveien, er de omtrent garantert sikre på å bli tatt.

Fiskerne må holdeseg tett inntil stranden. Israel opererer med en maksimal avstand på seks nautiske mil, men de fleste skyteepisodene skjer langt innenfor det.

At det norske folk utelukkende får okkupantens «alternative fakta», er presseetisk en skandale og en skam.