Sofie Marhaug til Stortinget - Mailiss Solheim-Åkerblom får fast plass i bystyret

Som følge av at Sofie Marhaug er valgt inn på Stortinget, gjør Rødt endringer og suppleringer i bystyregruppen.

Sofie Marhaug (øverst til venstre), Mailiss Solheim-Åkerblom (øverst til høyre), Odd Arild Viste (nederst til venstre) og Marte Teigen (nederst til høyre). Foto: Ihne Pedersen / Francisco Munoz

Disse følger i hovedsak rekkefølgen på valglisten, men tar også hensyn til personlige behov og kapasitet.

I forbindelse med omrokkeringene vil også Mailiss Solheim-Åkerblom tre av som leder i Rødt Bergen, og dagens nestleder, Marte Teigen, overta som ny leder.

Styret i Rødt Bergen

Leder: Marte Teigen

Bystyregruppen

Vi legger opp til å dele rollen som gruppeleder og fraksjonsleder i to.

Gruppeleder: Odd Arild Viste
Fraksjonsleder: Mailiss Solheim-Åkerblom

Utvalg for miljø- og byutvikling (UMBY)

Fast representant: Mailiss Solheim-Åkerblom
1. vara: Magne Hagesæter
2. vara: Jonas Svendsen
3. vara: Marte Teigen

Utvalg for helse- og sosial (UHSO)

Fast representant: Chiku (Ali) Ahmed Mkalu
1. vara: Henrik Madsen
2. vara: Tora Kristiane Madsen Finne
3. vara: Åsne Hagen

Utvalg for barnehage, skole og idrett (UBSI)

Fast representant: Odd Arild Viste
1. vara: Anastasia Garbar
2. vara: Åshild Autsegård
3. vara: Linn-Serenne S. Nitter

Ved siden av fagutvalgene har vi hatt følgende annen representasjon:

Utvalg for fullmakter og politisk styringssystem (UFPS)

Fast representant: Odd Arild Viste
1. vara: Mailiss Solheim-Åkerblom

Midlertidig utvalg under koronakrisen (MUKO)

Fast representant: Odd Arild Viste
1. vara: Mailiss Solheim-Åkerblom

Representanter til fylkesårsmøtet til Kommunenes Sentralforbund (KS)

Fast representant: Odd Arild Viste
1. vara: Mailiss Solheim-Åkerblom

Valgstyret

Fast representant: Odd Arild Viste
1. vara: Mailiss Solheim-Åkerblom