Det nye byrådet må vise moderasjon

Det har vært en lønnsgalopp på mange områder i samfunnet i det siste, og det er nå på tide at man setter på bremsene. Rødt mener at politikere bør gå foran med et godt eksempel, og speile befolkningen. Det gjelder også når det er snakk om lønnsnivå.

På dagens møte i bystyret skal lønnsnivået til blant andre byrådet tas opp i saken "Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015 - 2019". Tidligere denne uken kunne vi lese at det påtroppende byrådet kutter i sine egne lønninger, slik at  byrådsleder Harald Schjelderup vil sitte igjen med 1,03 millioner kroner i lønn. Rødt mener at lønningene må kuttes ytterligere, og virkelig vise moderasjon. 

Vårt forslag er å knytte lederlønningene i kommunene til snittinntekten til de ansatte i kommunene. Rødt fremmer derfor forslag om at heltidspolitikernes lønnsnivå fastsettes til gjennomsnittslønnen for en fagarbeider i Bergen kommune med et tillegg på 20 prosent. Komitèledernes lønninger reduseres tilsvarende. 

Hele saken med saksdokumentene kan leses her.

Oppdatering om vedtak:
Både SV og MDG fremmet forslag om kutt i lønnen, men ingen gikk så langt som Rødt. Arbleiderpartiet foreslo et kutt i lønningene på 5%, og dette var opprinnelig Høyre med på. Deler av gruppen snudde imidlertid når det skulle voteres i saken, men heldigvis ble det lille kuttet i lønn vedtatt. Det vil si at byrådslederen vil tjene over en million også de neste fire årene, noe Rødt mener er hårreisende.