De permitterte trenger pengene nå

Det er fullstendig kaos og uvisse rundt pengene de godt over 400.000, som er eller har vært permittert etter koronanedstengingen 12. mars er lovet av Stortinget.

I Stortingets spørretime 27. mai svarte Arbeids- og Sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at utbetalingene igjen blir utsatt, denne gangen til slutten av juli.

NAV og regjeringen lover og lover, men er det noen som stoler på dem lenger? I mellomtiden har noen heldige fått dagpenger (ikke for 18-dagersperioden med 100% lønn) etter flere ukers venting. Mens andre har fått trekk i dagpenger på grunn av tidligere utbetalt forskudd. NAV stanset i løpet av mai disse smålige trekkene etter press fra fagbevegelsen.

Bak fasaden kan man få inntrykk av kritikk mot opposisjonen som fikk gjennomslag for full lønn fra staten i 18 dager. Det er utrolig at en slik styrking av arbeidsfolks økonomi skal være så vanskelig å få til at utbetalingssystemene kollapser. For det var ikke noe problemer da regjeringen sørget for en rask og effektiv løsning for bedrifter som søkte kontantstøtte.

Lavtlønnede bruker opp alle sparepengene, må hente mat hos Frelsearmeen eller få nødhjelp hos familie. Dette er uverdig og forteller om en sviktende velferdsstat.

NAV har sendt kronisk syke og andre som ble rammet av EØS-skandalen i fjor, bakerst i køen. De må igjen vente på det staten skylder dem. Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) måtte søke om sosialhjelp da støtten ble kuttet med ett år. Karanteneregler gjør at man må vente ett år før man kan søke AAP på nytt. Nedsskjæringene for dem som trenger velferdsstaten, er lang og vond. Ostehøvelskuttene (ABE-reformen) rammet blindt i offentlig sektor, og man trenger ikke være konspirasjonsmaker for å antyde en sammenheng. At NAV får 700 millioner kroner ekstra i regjeringens forslag til revidert budsjett veier ikke godt nok opp når man gir med en hånd og tar med den andre. ABE-kuttene må umiddelbart stanse, og tilskuddet til NAV og antall saksbehandlere må øke.

Krisen viser nå tydelig hvorfor vi trenger sterke offentlige velferdsordninger, og at dagens tilstand ikke er holdbar. Høyresidens politikk skaper mer fattigdom og ulikhet, og har gjort oss mindre rustet til å stå imot konsekvensene av pandemien. Fagbevegelsen bør samles til demonstrasjoner på Løvebakken - pengene må komme nå!