Byrådets budsjettpresentasjon er under enhver kritikk

Det er selvsagt viktig at et budsjett er oversiktlig og lett å lese for både Bergens befolkning og bystyret. Les Torstein Dahle sin kommentar om dette.

Byrådets elektroniske budsjettframstillingen er svært uoversiktlig. Det er tilnærmet umulig på kort tid å skaffe seg et raskt bilde av utviklingen fra faktisk drift i 2017 til budsjettforslag for 2018. Dette er svært utilfredsstillende for bystyrets medlemmer. Finansbyrådens innledende finanstale var også helt uten illustrasjoner og framviste tall, noe som gjør det ytterligere vanskelig for bystyrets medlemmer å gi raske kommentarer, slik man bør være i stand til.

Dette er i virkeligheten svært kritikkverdig, Byrådets presentasjon vil alltid framheve de positive trekkene som det er mulig å peke på. Bystyrerepresentantenes spontane kommentarer kan vanligvis være av mer balansert og til dels kritisk art, men denne rollen er nå nærmest avskåret. Dette må forbedres til presentasjonen neste år.

Torstein Dahle
bystyrerepresentant, Rødt Bergen