Bybanen i Bergen - Nei til fortsatt anbud

Rødt Bergen krever at Bybanen tas tilbake til offentlig drift når anbudskontrakten med Keolis går ut seinere i år.

Hordaland Fylkeskommune taper inntekter ved å la et selskap eid fra andre land som Frankrike og Canada drifte kollektivtrafikk. En av eierne, det franske jernbaneselskapet SNCF er 49% privatisert. Den andre eieren er det kanadiske pensjonsfondet CDPQ. Keolis er verdens fjerde største transportselskap med en årlig omsetning på nærmere 60 milliarder kroner. I Norge er omsetningen på over hundre millioner kroner. Hvorfor skal et internasjonalt storselskap, uten norske eiere drive kollektivtransport i Norge?

Vi mener at overskuddet fra driften av bybanen skal gå tilbake til fylket og kollektivtrafikken, ikke til private sin profitt!

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er greit, siden det "alle er fornøyd med bybanen".

Solvik-Olsen er taus om at Fagforbundet, som organiserer sjåførene har påpekt ikkeeksisterende toalettforhold, mye overtid og at de ikke har fått delta i turnusplanlegging. De som leverer det billigste anbudet vinner, og da er det ofte de ansattes arbeidsvilkår som rammes. Forskjellen til trikken i Oslo, som ikke er på anbud er tydelig med langt lavere ulempetillegg på bybanen og få reguleringer av arbeidstid.

Vi mener at de ansatte på bybanen skal ha gode arbeidsvilkår, og ikke bli rammet for å få billigst mulig anbud!

Fagforbundet peker på at anbudsutsetsettingen er et sikkerhetsproblem med manglende oversikt: 10.januar kunne vi lese i lokalavisen Fanaposten at forholdene rundt driften er alvorlig; Jernbanetilsynet mener vedlikeholdet av banen er så dårlig at de truer med å stanse driften. Allerede i fjor sommer ble det gitt pålegg på bakgrunn av det tilsynet mener er et sikkerhetsproblem med uklare ansvarsforhold. Det virker som fylkeskommunen og Keolis er unnvikende og at selskapet fraskyver seg ansvar. Jernbanetilsynet går så langt at de erklærer samarbeidsavtalen mellom Skyss, Bybanen og Keolis som ulovlig.

Vi mener at bybanen skal ha trygg og pålitelig drift!

Vi som tar bybanen vet at det er svært trangt i rushtiden og at rullestolbrukere og barnevogner ofte må vente til neste bane. Å måtte stå som sild i tønne dag etter dag er faktisk et problem. Når vi skal betale, står det titt og ofte "ute av drift" på avleserne i bybanevognene. Når private skal drive offentlige tjenester ser vi gang på gang at når det svikter totalt, så må det offentlige ta tilbake driften, med ansatte på kort varsel, sist tydelig synligjort med selskapet Veireno i Oslo. Dersom det offentlige selv står for driften, vil man kunne ha en langsiktig og kontinuerlig drift og planlegging av Bybanen, til beste for brukerne.

Benytt muligheten til og sikre bedre drift av bybanen, nei til videre anbud!