By for innbyggere – ikke utbyggere!

Mens spørsmålet om hvordan Bryggen og Torget skal se ut debatteres hyppig, overlates utviklingen av andre, sentrale deler av Bergen til private pengeinteresser.

Foto: Rødt Bergen/Erica Restoften

I debatten om hvor bybanetraseen skal gå, er det ikke alltid lett å vite hva som er forskjellen på høyre- og venstresiden. Det er heller ikke lett å vite hva som er forskjellen på Høyre og Høyre. Partiet later til å mene at det beste for byen er den politiske posisjonen som til enhver tid gir Høyre makt, slik Frode Bjerkestrand helt betimelig peker på i sin kommentar (BT, 10.7.2019).

Det er likevel ingen tvil om hva Høyre mener om andre deler av byutviklingen. Her er partiet lett gjenkjennelig: De vil overlate byens indrefilet til noen få kapitaleiere. Hvordan Nygårdstangen/Bygarasjen skal utvikles får ikke dominere bergenspolitikken i særlig grad, fordi politikerne (og da særlig høyresiden) i stedet har gitt private aktører fritt spillerom.

Da Bergen bystyre diskuterte Byarena i vår, kom fagfolk med velbegrunnede og tydelige anbefalinger om hvor arenaen burde plasseres. De mente at de to beste alternativene ville være Kokstad eller Slettebakken. Likevel gikk dagens sentrumsbyråd inn for en videre utredning av Kokstad og Nygårdstangen. Høyre stilte sitt eget forslag om kun å satse på Nygårdstangen, med støtte fra FrP.

Hvorfor handler disse partiene stikk i strid med fagfolkenes anbefalinger? Jo, fordi private næringsdrivende allerede har planer for Nygårdstangen. Det er ikke særlig overraskende at Thon & co. ønsker å legge beslag på en av sentrums mest verdifulle eiendommer. Her er det penger å tjene!

Både Ap og især Høyre har på forhånd bestemt seg for at disse utbyggerne skal få det som de vil. For i denne saken er Høyre seg selv lik. Det er ingen tvil om at partiet er på lag med kapitalinteressene i store utbyggingssaker. Hvis Thon sier hopp, så hopper Høyre.

Så, til alle som måtte frykte at valgkampen nok en gang skal handle om byutviklingen i de historiske delene av Bergen sentrum: Alternativet er verre! Alternativet er at byutviklingen ikke blir gjenstand for politisk debatt i det hele tatt, men snarere styres av kommersielle interesser.

La oss utvide diskusjonen om hvordan byen skal se ut! Rødt vil ta kampen for at flere deler av Bergen sentrum skal under demokratisk kontroll. Vi vil ha en by for innbyggere – ikke utbyggere.

Sofie Marhaug, gruppeleder og listetopp for Rødt Bergen