Budsjettjusteringer 1. tertial: Nye gjennomslag for Rødt i Bergen

Rødt har gjennom forhandlinger om 1. tertialrapport sikret at Bergen går i en grønnere og mer rettferdig retning, og samtidig styrker bydelen. Les om våre gjennomslag her!

Resultatet av forhandlingene om 1. tertial («revidert bybudsjett») er nå klart. Det er ikke vanlig å flytte på store beløper i denne runden, men vi Rødt er glade for viktige gjennomslag.

Det reviderte budsjettet inneholder flere tiltak for inkludering, og mot sosial nød:

Det blir satt av kr. 600.000,- til en søkbar støtteordning for universell utforming, særlig rettet mot stiftelser og organisasjoner som vil legge til rette for bedre tilgjengelighet.

Det blir gitt økte bevilgninger til Helsesenter for papirløse, og til å sikre Robin Hood-husets familie- og ferieaktiviteter. Disse var truet grunnet manglende finansiering.

Det vil også bli opprettet en sak for bystyret om styrket satsning på kultur på tegnspråk.

Rødt hadde som i høst en sterk miljøprofil på våre krav.

Det blir satt av én million ekstra til trygge sykkelparkeringer under tak ved kommunale arbeidsplasser, som et tillegg til fem millioner vi fremforhandlet i fjor høst.

Det blir også satt av én million til å hindre spredning av invaderende havnespy, som nå finnes på Askøy. Denne veksten fortrenger annet marint liv og er nær umulig å fjerne når den først etablert seg. Det haster dermed med varslingssystemer og kompetanseheving i kommunen.

Så har vi også fått gjennomslag for følgende:

Det blir satt av kr. 450.000,- i støtte til Gamle Vossabanen Museum i Arna. Dette er et kulturhistorisk viktig initiativ som mange frivillige er involvert i og som er en pryd for byen vår.

Sist, men ikke minst, sikrer Rødt midler til flytebrygge med stupebrett i Nordåsvannet. Dette er et svar på at bergensere har samlet underskrifter og bedt bystyret om et slikt tiltak.

Gruppeleder Mailiss Solheim-Åkerblom kommenterer resultatet av forhandlingene slik:

- Byen vår har nylig vært gjennom en to år lang pandemi, etterfulgt av en strømpriskrise og kraftig økte priser generelt. Dette gjør at forskjellene øker og de mest sårbare av oss blir hardest rammet. Rødt mener derfor det er utrolig viktig at vi nå har sikret støtte til Robin Hood-husets familieaktiviteter, og ikke minst øker støtten til Helsesenter for papirløse.

- Rødt er glade for at vi har fått gjennomslag for viktige tiltak som gjør byen grønnere, mer rettferdig og er til fordel for bydelene. Spesielt vil jeg trekke frem midlene som er satt av for å hindre havnespy å etablere seg i Bergen. Det er en fremmed, marin art som truer alt liv i havet. Arten er oppdaget ved Askøy. Ved å sikre overvåking, samarbeid med nabokommuner og kompetanseheving håper vi at Bergen kan hindre arten å etablere seg i våre farvann. Bare slik kan vi unngå en marin, biologisk katastrofe!

- Det er viktig for Rødt å lytte til befolkningen og gjennomføre tiltak som er til fordel for bydelene. Vi er derfor fornøyd med å ha fått enighet om å støtte innbyggerinitiativet for å få flytebrygger med stupebrett i Nordåsvannet, og gi støtte til det lokale og frivillig drevne museet i Arna Gamle Vossebanen Museum.

Les felles pressemelding om revidert bergensbudsjett 2022:

Foto: Ihne Pedersen