Fordi det er mulig

Her kan du lese hovedinnlegget Torstein Dahle holdt i dagens budsjettdebatt på bystyremøtet.

Foto: Torill J. Frøise

I går sto det over hele forsiden til Dagens Næringsliv:
«Vi har bare sett starten på butikkdøden. Kjøper færre varer, handler mer på nett».

For en måned siden åpnet Nye Lagunen Storsenter med 50 000 nye kvadratmeter med shopping, servering og underholdning.

- Vi regner med en omsetning på fire milliarder kroner og rundt seks millioner besøkende i 2020, forteller senterlederen.

Planene for Åsane storsenter er også store. Og der åpnet dessuten kjøpesenteret Horisont for fire år siden. Det er også andre store kjøpesenterinvesteringer i Bergens-området. Samlet sett dreier det seg om en del milliarder. Her blir det krig på kniven, og spørsmålet er:

Hvem kommer til å tape milliardene sine?

Atskillig viktigere er spørsmålet: Hvor mye av samfunnets ressurser er det som sløses bort på slikt?

Hvorfor bygges det for få sykehjemsplasser? Hvorfor fikk skoleforfallet utvikle seg i årevis fordi vedlikeholdsbudsjettene var altfor små?

Hvorfor har det i årevis vært massive løftebrudd overfor utviklingshemmede og deres pårørende, fordi det ikke ble bygd nok boliger til dem? Hvorfor er det så stor mangel på studentboliger?

Eller hvorfor blir bybaneutbyggingen hemmet av dårlig finansiering? Hvorfor satses det ikke mer på å løse klimautfordringen?

Vi i Rødt synes dette er dumt. Og helt feil. Vi synes at det bør satses mye mer på fellesoppgaver. At byggeressursene og andre ressurser ikke bør sløses bort på feilsatsing. Vi synes det hadde vært viktig at Thon hadde hatt mye mindre penger å satse, og at kommunene skulle ha hatt mye mer penger å satse.

Nå er Rødt kommet på Stortinget. Der foreslo vi at bybaneutbyggingen i Bergen skulle skattefinansieres, ikke bruke den sløsete og dyre og delvis usosiale skatteordningen som heter «bompenger». Det forslaget fikk bare Rødts stemme. Derfor vil det altså bli kastet en del milliarder ut av vinduet på helt unødvendig administrasjon og rentekostnader med mer. Av 20 innkrevde bompengemilliarder er det bare 11 milliarder som går inn i bompengepotten. Og folk blir så sinte at det kan ramme hele bybanesatsingen.

I stedet for å kaste bort massevis av milliarder, burde de på Stortinget ha vedtatt å bruke landets milliarder på å sørge for at arbeidskraft og byggeressurser og andre ressurser ble brukt til å løse viktige oppgaver, ikke sløses vekk.

Vi i Rødt mener at det skjer omfattende feilsatsing, og at viktige oppgaver som kommunene har ansvar for, burde ha fått mye romsligere vilkår av Stortinget. Så kunne de ha skattlagt Thon og andre rike så mye at de ikke kunne styre samfunnets ressursbruk til sløsete og feilaktige formål som enorme nybygde kjøpesentre. F.eks. burde Bergen kommune ha spilt en mye viktigere rolle som boligeier og boligutleier på billigere vilkår enn såkalt gjengs leie, som er en markedsbasert leie.

De forskjellige opposisjonspartienes helhetlige budsjettforslag har ikke noen annen praktisk betydning enn at de illustrerer hvordan det aktuelle partiet kunne ha tenkt seg at neste års kommunale midler ble brukt. Det samme gjelder selvsagt Rødts helhetlige budsjettforslag. Vårt budsjettforslag har heller ingen praktisk betydning.

Vi synes det er meningsløst å lage et illustrerende, helhetlig budsjettforslag innenfor økonomiske rammer som Stortinget har vedtatt ut fra et grunnsyn som legger altfor liten vekt på fellesoppgaver og som overlater altfor mye av ressursbruken til rike mennesker og deres individuelle satsinger – selvsagt mot Rødts stemme.

Derfor har vi i stedet laget et forslag som er helt realistisk ut fra hva Norge rår over av menneskelige og materielle ressurser. Vi har koplet det opp mot det vi mener er en mer realistisk, men sikkert ikke god nok oversikt over de reelle behovene til bergenserne.

Vi mener at budsjettering burde skje nedenfra, med mye mer direkte deltakelse av innbyggerne selv.

Vi framhever spesielt 10 saker:
1.   Å avvikle byrådsmodellen
2.   Å øke grunnbemanningen i helsetjenesten
3.   Å kommunalisere barnehagene
4.   Å innføre gratis SFO
5.   Å bygge flere kommunale boliger
6.   Å innføre skatt på cruiseskipturismen
7.   Å styrke Utekontakten
8.   Å opprette helsestasjon for LHBT-ungdom
9.   Å gjøre Kulturskolen gratis for barn og unge
10. Å gjeninnføre 80 %-regelen

Dessuten er det én veldig viktig sak som vi håper at bystyret kan samle seg om på tvers av partigrensene. Det lyder sånn:

«I erkjennelse av at kommunale boliger for utviklingshemmede er et område som kommunen i mange år ikke har maktet å gi nødvendig prioritet til, vedtar bystyret på tvers av partigrenser at dette området skal gis en prioritering i årene 2019-2022 som minst tilsvarer det «Boligløftet Bergen» som byrådet nå foreslår. Dersom det skjer forverring i kommunens økonomiske rammer, skal dette området likevel skjermes.»

Klarer vi å vedta det forslaget, er det noe av det viktigste vi kan gjøre her i dag.

Jeg fremmer med dette Rødts alternative forslag til budsjett og økonomiplan.