FrPs minimumsstat betyr mer bompenger

Debattinnlegget som er signert Sofie Marhaug står også på trykk og på nett i BT 5. oktober 2018.

Hvorfor kan vi ikke bruke mer av felleskassen på kollektivtransport her i vest når det gjøres på Østlandet? Rødt mener at større samferdselsprosjekter bør finansieres av staten.

Derfor foreslo Rødt - som eneste parti på Stortinget - at Bergensprogrammet (nå kalt Miljøløftet) skulle fullfinansieres av staten.

Hvorfor skal kollektivreisende så vel som privatbilister betale for Bybanen og annen samferdsel - fullstendig uavhengig av størrelsen på folks lommebok? Hvorfor kan vi ikke bruke mer av felleskassen på et ambisiøst kollektivtransportprosjekt her i Vest, når vi i all vesentlig grad har brukt felles skattepenger til å finansiere liknende prosjekter på Østlandet?

Bompenger innebærer ikke bare en privatisering av samferdselsfinansieringen, det er også en lite bærekraftig finansieringsmodell. Politikerne i Bergen har som mål å redusere privatbilismen. Det er en ambisjon Rødt deler. Også vi ønsker en mer klimavennlig infrastruktur.

La meg derfor minne byens politikere om at bompengeringer ikke er noen klimagaranti. De siste tiårene er bompenger blitt brukt som virkemiddel for å bygge ut store klimafiendtlige veiprosjekter, og flere er påtenkt, så som miljøverstingen «fergefritt E39».

Dagens bompengedebatt skiller seg likevel fra foregående diskusjoner, fordi reduksjon i klimagassutslipp (gjennom utbygging av Bybanen) er et av hovedargumentene som brukes for å forsvare nye bomstasjoner og økende priser.

Problemet med dette argumentet er at denne modellen fungerer dårlig i praksis. Nasjonale og lokale politikere legger opp til at vi skal betale Bybanen med penger fra en bilpark av en viss størrelse. Lykkes vi med å få redusert privatbilismen, mister vi også inntektene som skal dekke blant annet bybaneutbyggingen.

Vi har allerede opplevd sviktende inntekter som følge av redusert privatbilisme. Det er selvsagt bra at folk lar bilen stå, men myndighetene får altså problemer med å finansiere infrastrukturen.

Men dette er altså resultatet av at vi har en regjering, med Frps samferdselsminister i spissen, som verken ønsker å bygge landet eller å satse på klimavennlige alternativer.

Frp ønsker seg en minimumsstat der infrastrukturen er overlatt til høyere makter - og til økning i antall bompengeringer. Derfor får vi denne absurde situasjonen, der debatten om Bybanen er blitt en bompengedebatt - som får mange til å bli rasende på Bybanen.