Boikott Ryde!

Derfor oppfordrer vi deg til å boikotte Ryde:

Alle som har bevegd seg rundt i Bergen sentrum det siste året har erfart konsekvensene av manglende regulering av el-løperhjulene som leies ut. Vanskelig fremkommelighet for andre trafikanter og farlige situasjoner er noen av de mest alvorlige følgene.

For å få kontroll på situasjonen, har kommunen tatt initiativ til et pilotprosjekt, og alle selskapene som driver med utleie har sagt seg villige til å være med på denne felles innsatsen for å få dette til å fungere for alle – bortsett fra Ryde. De nekter å være med. Å stå utenfor pilotprosjektet, med de reguleringene som er en del av det, gir Ryde et stort konkurransefortrinn overfor de andre som driver med utleie. Dermed står hele prosjektet i fare. Ryde er altså villige til å sabotere hele forsøket på å få utleie av el-løperhjul inn i levelige former, for å tjene mest mulig penger på kortest mulig tid.

Det gjør ikke saken mindre provoserende at noe av begrunnelsen for å stå utenfor er at de ikke er villige til å forplikte seg til å tilby sin ansatte lønn i henhold til tariff. Når Ryde også nekter å forholde seg til reguleringer som nattestenging, parkeringssoner og antallsbegrensning, bidrar de sterkt til å opprettholde det kaoset som gjør denne virksomheten vanskelig å leve med.

Dessverre har alle formelle virkemidler for å få Ryde til å ta sosialt ansvar foreløpig ikke hatt noen virkning. Derfor oppfordrer vi alle bergensere til å bruke det siste virkemiddelet vi har til rådighet; vår makt som forbrukere. Vi oppfordrer alle til å vise Ryde at det ikke er greit å ta seg til rette i våre gater og på våre torg. Nok er nok!