#BlackLivesMatter

Det hjelper ikke å fjerne noen råtne epler hvis det er kurven som er problemet.

En mann ligger hjelpeløs på en gate i Minneapolis med en politimanns kne på strupen. De siste ordene han ytrer før han dør er: “I can’t breathe!” Et overlagt drap begått av lovens håndhever, som presumptivt skal sikre liv og trygghet. Det er heller ikke første gang det skjer. De samme ordene ble ytret av Eric Garner da han ble kvalt til døde i en forstad til New York kalt Staten Island. Det var i 2014, og ordene “I can’t breathe” har blitt en parole for #BlackLivesMatter-bevegelsen. Det har etablert seg et makabert mønster i politiets trakassering og vold spesielt begått mot svarte mennesker. Noen politifolk har fått sparken, men har i altfor liten grad blitt straffet for volden og drapene som er begått. Politiet har simpelthen toet sine hender og ansett seg renvasket. Det er ingen grunn til å feste noen lit til den uskylden US-amerikansk politi påberoper seg etter å ha fjernet disse “råtne eplene” fra kurven. Det hjelper ikke å fjerne noen råtne epler hvis det er kurven som er problemet.

Dette gjelder ikke kun politi, men er et trekk ved det US-amerikanske samfunn i sin alminnelighet. Mennesker med mørk hud har blitt og blir systematisk forskjellsbehandlet i rettssystemet, i boligsektoren, i arbeidsmarkedet og i utdanningssystemet.

Institusjonell rasisme er ikke et eksklusivt amerikansk fenomen. Fremdeles diskriminerer vi europeere på grunnlag av navn og hudfarge, på arbeidsmarkedet, i boligsektoren og på skolen. Vi ser i yankee-politiets institusjonaliserte myrderier et grotesk bilde av vår egen uoppgjorte fortid og vi reagerer med avsky mot våre egne samfunn så vel som det US-amerikanske. Vi kan ikke snu oss bort, vi tvinges til å minnes vår egen Eric Garner: Eugene Ejike Obiora. Norsk politi la ham i bakken, og han fikk heller ikke puste. Det holder ikke å fordømme amerikanerne, vi må også lære av dem, slik at vi sammen kan ta et oppgjør med vår felles fortids spøkelser.

Når melaninrike myrdes på åpen gate uten at morderne blir stilt til ansvar for disse ugjerningene, og når mennesker systematisk blir trakassert og diskriminert på basis av hudfarge stilles det spørsmål ved livets verdi. Spiller disse livene noen rolle? Kan vi godta den volden og undertrykkelsen enkeltmennesker blir utsatt for på basis av hudfarge? Progressive amerikanere gir oss svaret på disse provoserende spørsmålene. Og svaret er: #BlackLivesMatter!

Uttalelse fra styret i Rødt Bergen vedtatt 9. juni 2020.