Anmodning om redegjørelse 28. august om situasjonen ved Bergensklinikkene

Denne anmodningen ble sendt til byråd Erlend Horn i dag.

Etter et voldsomt angrep holder en vegg i rusomsorgen i Bergensområdet på å falle sammen. Det dreier seg om Bergensklinikkene, der et meget anerkjent fagmiljø og et behandlingstilbud av stor betydning nå angripes med helt usedvanlig kraft.

Faglige nøkkelpersoner er blitt beordret til å forlate sin jobb på dagen, noe som har ført til total mistillit fra mellomlederne overfor adm. direktør og styret i Stiftelsen Bergensklinikkene. Et stort og viktig fagmiljø som på mange måter er et kraftsenter i rusomsorgen lokalt og nasjonalt, er plutselig i full oppløsning.

Komité for helse og sosial møtes 28. august for bl.a. å behandle en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i sprøyteromsordningen. Det føles underlig å skulle behandle en sak av stor betydning for rusfeltet, uten komme inn på at viktige deler av rusomsorgen i Bergensområdet holder på å falle sammen mens vi diskuterer.

Selv om dette gjelder en institusjon der Bergen kommune ikke er direkte involvert, er det klart at den er av helt sentral betydning for et viktig kommunalt ansvarsområde.

Jeg vil derfor be byråden om å gi en redegjørelse for saken, for mulige konsekvenser for rusomsorgen i Bergen, og for hva Bergen kommune vil gjøre for å bidra til at angrepene på dette fagmiljøet kan bli slått tilbake. Det er svært viktig å prøve å berge de faglige ressursene som nå holder på å bli knust, og som fortsatt er hardt tiltrengt i rusomsorgen i Bergensregionen.

Beste hilsen Torstein Dahle, Rødt Bergen