Bergensbudsjettet 2018 - våre første kommentarer

I dag har budsjettforslaget til byrådet (Ap, Krf og V) blitt lagt frem i bystyret.

Noen av forslagene er gode, slik som forslag om å fjerne normtidene (noe som partier til venstre for Ap hele tiden har ment) og innføring av moderasjonsordninger for SFO.

Andre forslag er mindre imponerende. F.eks. reduseres tilskuddene til idrettsorganisjonene, til tross for at vi nylig har gjennomført et sykkel-VM som ikke skulle sette «tjenestene til innbyggerne i fare», ifølge byrådslederen.

Det er også urovekkende at Bergen kommune budsjetterer med å øke inntektene fra de kommunale utleieboligene med nesten 26 millioner kroner neste år. Dette skal skje samtidig som bostøtten øker, men hva med de som ikke mottar bostøtte? Jeg trodde de kommunale boligene skulle fungere økonomisk og sosialt utjevnende, ikke til å berike kommunen.

Også er det mange andre små kutt her og der, f.eks. ser det ut til at bibliotekene må nedbekvinnes (ettersom at utgiftene ikke følger lønnsutviklingen), fritids- og ungdomshus får ikke de samme midlene enn før, og helsestasjon for ungdom får mindre å rutte med, for å nevne noe.

For øvrig har jeg ikke like stor tro på effektivisering eller såkalte teknologiske nyvinninger som byrådet. Jeg tviler på at vi kan spare flere titalls millioner uten at velferdsordningene våre forringes.

Vi kommer tilbake med flere kommentarer.

Sofie Marhaug
gruppeleder