Ikke selg Bergensbanen

Dette innlegget har også stått på trykk i Avisa Hordaland og Bygdanytt.

2019 kan bli et avgjørende år for alle oss som er glad i toget. Allerede i vår skal Stortinget ta stilling til et EU-direktiv som vil gjøre anbud obligatorisk. Og på slutten av året bestemmer Jernbanedirektoratet hvem som skal kjøre togene på Vossa- og Bergensbanen med kontrakt på minimum ni år og oppstart desember 2020. Usikkerheten som er skapt etter anbudet på Sørlandsbanen, hvor selskapet med dårligst kvalitet vant, gir utrygge framtidsutsikter for tog-Norge. Både NSB pg svenske SJ var bedre enn det britiske storselskapet Go-Ahead. Fremdeles er det hemmelig hvordan Go-Ahead skal drive, men det vi vet er at billigere drift betyr kutt. Enten vil de ansatte merke det, eller så er det passasjerene som vil bli rammet.

Hverken transportarbeiderforbundet eller passasjerene i Storbritannia er glad for tilbudet der (linker nedenfor). Alle brukere av stasjonene på Voss/Arnaboerne/Vaksdalfolket og Hordalandskommunene må nå gå sammen om å forsvare at Vossa- og Bergensbanen forblir offentlig drevet. I år er det valgkamp, og da er det en god anledning å gi regjeringen, Stortinget og Jernbanedirektoratet tydelig beskjed om at togene våre ikke er til salgs! Bruk heller midlene for å fortgang på dobbeltspor og utbedrete trasèer her i vest!

Rødt krever granskning av anbudsprosessen og har stilt oss på lag med de som vil protestere mot det som nå skjer.

Thorleif Berthelsen
styremedlem Rødt Bergen

Les mer om saken:
Britisk togvinner dårligst likt av britiske togpassasjerer

Britisk fagforeningsleder raser mot Go-Ahead: – De har prøvd å innføre tog uten personal i vognene