Bergen Rød Ungdom: En skole for alle – avlys eksamen!

Siden 12. mars i fjor har elever og lærere jobbet for å gjøre en uvanlig situasjon så vanlig som mulig.

Jeg går selv på videregående under korona. Jeg, som mange andre, har kjent konsekvensene på kroppen. Situasjonen har rammet ulikt, ulike steder. En skole for alle skal være rettferdig. Er det rettferdig å kreve at vi elever skal svi for noe vi ikke har kontroll over?

Dette handler om å hjelpe elever gjennom en vanskelig periode. Å avlyse eksamen våren 2021 handler ikke om hvorvidt vi er for eller mot eksamen. Det handler om at vi ikke kan teste elever i noe de ikke har hatt likt grunnlag for å lære. Elever har ulik mulighet til å gjennomføre hjemmeskole. Noen har ikke eget rom, andre har mange små søsken eller foreldre som ikke kan hjelpe. Vi kan ikke teste elever med standardisert eksamen når vi ikke har fått standardisert opplæring. Vi må stå sammen for elevene, og med elevene.

Om vi avlyser eksamen allerede nå har vi muligheten til å planlegge året annerledes. Vi får mulighet til å utsette standpunktkarakter slik at man klarer å fullføre pensum. I tillegg kan lærerne få bedre vurderingsgrunnlag, ettersom de får bedre tid til å gå gjennom pensum grundigere.

En studie fra i sommer viser at hele 6 av 10 elever i Oslo lærte mindre ved hjemmeskole(https://www.nrk.no/osloogviken/over-halvparten-av-skoleelevene-i-oslo-mener-de-laerte-mindre-med-hjemmeskole-1.15129165). Når vi har hjemmeundervisning er vi mindre effektive og undervisningen blir ikke like bra som den kunne ha blitt. Jeg går på Nordahl Grieg vgs, en av de største skolene i Bergen. Min skole har vært mye stengt, vi har hatt mye hjemmeundervisning og flere har kommet i karantene opp til flere ganger. I noen fag sliter vi nå med å komme gjennom pensum. 

Koronasituasjonen har gjort skoleåret ustabilt. I områder med mye smitte har ikke undervisningen vært optimal. Andre steder, der smitten har vært lav, har de gjerne hatt vanlig undervisning hele året. For at en eksamen skal være rettferdig må alle ha hatt mulighet til å lære det samme. Det er ikke tilfellet i år. Læringsgrunnlaget for elever i år er ikke på et nivå som gjør det rettferdig å la elevene ta en standardisert eksamen, som skal avgjøre deres fremtid.

Dette handler om elever som i nesten tre semestre har hatt en uforutsigbar, uvanlig og uregelmessig skolehverdag. Ved å avlyse eksamen har skolene mulighet til å gi elevene et bedre undervisningstilbud. Vi må kunne bli testet på hvordan vi presterer uavhengig av hvordan vår situasjon er i forhold til resten av landet.

Det kan dessuten oppstå problemer på selve eksamensdagen. Noen kan ikke delta grunnet sykdom, andre går fordi uten å eksamen får de ikke vitnemål og risikerer å bli smittet eller smitte andre. Dette har vært en stressende periode og med eksamen som ekstra stressfaktor kan prestasjoner være dårligere. 

Jeg heier på lærerne, de som vet at eksamen ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte i år. Jeg håper at vi står sammen, for og med elevene. Ikke la elever få konsekvenser i fremtiden basert på en situasjon vi ikke har kontroll over!

Derfor håper jeg at Guri Melby med alle som er ansvarlig for utdanning velger å avlyse eksamen våren 2021. Vi er ikke klare og har ikke hatt den undervisningen som vi skulle hatt. Eksamen er ikke gjennomførbar.

Sunniva Andresdottir Vik,
leder for Bergen Rød Ungdom