Bergen må bli en rausere og mer rettferdig by!

Her er innlegget gruppeleder i Rødt Bergen, Sofie Marhaug, holdt om plattformen til det nye byrådet i Bergen på bystyremøte den 28. oktober 2015.

Rødt er glad for at byrådets plattform signaliserer en ny kurs for bergenspolitikken i årene som kommer. Rødt vil arbeide for at byrådet følger opp de gode intensjonene i plattformen: at byrådet setter handling bak lovord om at Bergen skal bli en «rettferdig og inkluderende by», og at man skal «bekjempe fattigdom og utjevne sosiale forskjeller». 

Solidariteten i Bergen, og i samfunnet for øvrig, er under press. De siste ti årene har f.eks. barnefattigdommen i Bergen økt med over 35 %. Parallelt med denne økningen vedtok det foregående bystyret – kun mot Rødts stemmer – å kaste ut barn fra barnehage og SFO når foreldrene ikke klarte å betale regningene. Rødt er glad for at det nye byrådet er enig med Rødt i at man ikke skal straffe barn av foreldre med dårlig økonomi, når byrådet skriver at barn ikke skal miste barnehageplassen sin ved utestående foreldrebetaling.

Rødt håper også at byrådet vil få en slutt på at SFO-barn mister plassen, at byrådet mener alvor når de sier at de vil bekjempe fattigdom: Universelle velferdsordninger, så som SFO, er et av de viktigste midlene vi har i kampen mot synlige og usynlige forskjeller.

Til sist vil Rødt rose det nye byrådet for at de vil ta imot flere flyktninger. Likevel håper vi at byrådet vil justere tallet fra byrådsplattformen. 700 nye flyktninger i året er altfor lite. Direktør i UDI, Frode Forfang, kan rapportere om at det bare i år har kommet 18 000 asylsøkere til Norge. Dette er flyktninger som allerede er her, og det vil komme enda flere de neste årene. Da må Bergen ta sin del av den store bosettingsdugnaden som Norge, Europa og verden står overfor. Mer enn før har vi grunn for – og anledning til – å bygge ut den kommunale velferden. Byrådet må sørge for at Bergen er i stand til å ta imot våre nye landsmenn- og kvinner, ved å bygge ut flere kommunale boliger, satse på offentlige barnehager og skole, og å bygge ut kultur- og fritidstilbud.

Jeg vil f.eks. fraråde på det aller sterkeste å legge ned et eneste bydelsbibliotek, når vi vet at bibliotekene nettopp er et sted der folk kan tilegne seg kunnskap og lære hverandre å kjenne – uavhengig nasjonal identitet eller av størrelsen på lommeboken.

Rødt skal i alle fall stå på for at byrådet og Bergen skal føre en rausere og mer rettferdig politikk de neste fire årene.