Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) og investeringer i okkuperte områder

Denne interpellasjonen blir lagt frem på bystyrets møte den 25. november av Sofie Marhaug fra Rødt Bergen.

Som det framgår av Norsk Folkehjelp og Fagforbundets nye rapport Farlige Forbindelser II, har Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) investert i aksjefond som investerer i ti forskjellige virksomheter som opererer på den israelskokkuperte Vestbredden. 

Ifølge rapporten bidrar disse investeringene til brudd på folkeretten og menneskerettighetene under okkupasjonen av Palestina, selskaper som BKP er Alstom, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Caterpillar, CRH, G4S, Heidelberg Cement, Hewlett-Packard, og Motorola.

Blant de ti selskapene finner vi virksomheter som på forskjellig vis er direkte involvert i Israels okkupasjons- og bosettingspolitikk. 

Det franske transportselskapet Alstom bygger bane som knytter sammen ulovlige bosettinger i Øst-Jerusalem til Israel. Hewlett-Packard leverer systemer for biometrisk personkontroll installert på israelske kontrollposter. Motorola Solutions leverer virtuelle gjerder til bosettinger, til muren rundt Vestbredden og Gaza-stripen og til militærbaser. Bank Hapoalim, Bank Leumi og Mizrahi Tefahot Bank er med på å finansiere bosettingsvirksomhet. Det irske sementselskapet Cement Roadstone Holdings (CRH) har levert sement til bygging av muren, militære kontrollposter, bosettinger og israelsk anleggsvirksomhet på okkupert område. 

Et annet eksempel er Heidelberg Cement som er direkte involvert i uttak av ikke-fornybare naturressurser på den okkuperte Vestbredden. KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) har allerede vedtatt å utelukke selskapet fra sin investeringsportefølje 11. juni i år. Etikkrådet har tidligere ført opp den samme typen virksomhet som del av eksklusjonsgrunnlag i andre saker, for eksmpel selskaper som handler med fosfat utvunnet i Vest-Sahara.

Eksemplene viser at BKPs etiske retningslinjer, som blant annet slår fast at det ikke skal investeres i selskaper som «bryter eller bidrar til brudd på menneskerettighetene», ikke følges. 

Bergen kommune kan ikke være kjent med at innbyggernes fremtidige pensjoner er med på å finansiere menneskerettighets- og folkerettsbrudd. Selv om bystyret ikke har instruksjonsmyndighet overfor BKP, bør vi sende et signal om at de etiske retningslinjene skal følges.

Forslag til vedtak:
Bergen bystyre anmoder styret i BKP om å ekskludere selskaper som opererer i okkuperteområder fra sin aksjeportefølje