Barnehagene trenger mer

Sykefraværet blant ansatte i barnehagene er høyt, og av og til topper det seg.

Denne uka har to kommunale barnehager sett seg nødt til å be foreldrene om hjelp for å få det til å gå rundt, som vi kunne lese i BT torsdag 6. oktober. Etatsdirektøren beskriver i artikkelen situasjonen som ekstraordinær. Vi erkjenner at det ikke er mulig å sikre seg hundre prosent mot at tilfeller av akutt og massivt sykefravær påvirker tilbudet, men mener likevel at det går an å være bedre sikret enn vi er i dag.

I fjorårets budsjettforhandlinger fikk Rødt gjennomslag for et prøveprosjekt i 6 private og kommunale barnehager, som fra denne høsten fikk to ekstra ansatte utover den lovbestemte minimumsbemanningen. Minst en av disse to er utdannet pedagog. Utgangspunktet for prosjektet var at barnehager av en viss størrelse har ansatte i egenmeldt fravær de aller fleste dagene gjennom hele året. Med ekstra ansatte kan noen som er kompetente, og som kjenner barn og barnehagens faglige retningslinjer tre inn, i stedet for kanskje helt ukjente tilkallingsvikarer. Stavanger har tidligere gjennomført et lignende prøveprosjekt i to barnehager, og opplevde en radikal reduksjon i sykefraværet i løpet av prosjektperioden. Vi mener at ekstra ansatte er en god løsning for barnehagene gjennom hele året, men tror også at det gjør dem bedre rustet til å møte dagene hvor sykefraværet topper seg, slik det har gjort i Bergen den siste uka. En ekstra bonus var at Stavanger også opplevde en innsparingseffekt på grunn av det reduserte sykefraværet.

Bruk av tilkallingsvikarer kommer man likevel ikke helt unna, selv om bedre bemanning kan redusere behovet en del. Derfor syns vi det er bra at kommunen har en egen bemanningstjeneste, og at det jobbes med å rekruttere flere ansatte til den. Vi mener at denne tjenesten bør bygges kraftig ut, og utvides til å betjene flere kommunale virksomheter. Dersom det på grunn av lite tilgjengelig arbeidskraft er vanskelig å få tak i folk som vil jobbe i bemanningstjenesten, mener vi at kommunen bør bruke lønn for å øke attraktiviteten. Økt lønn er et helt vanlig virkemiddel for å tiltrekke flere søkere, når det er få om beinet. En forhandlingssjef i Bergen kommune uttalte nylig til Dagbladet at det til viktige stillinger for ledere og toppledere i noen tilfeller kan være riktig å gi lønnstilbud som sikrer rett kompetanse. Vi kan ikke se noen grunn til at dette ikke også skal gjelde for noen av de viktigste folkene vi har i kommunen, de som møter barna hver eneste dag. I motsetning til topplederne tjener barnehageansatte dessuten altfor lite i utgangspunktet.

Barnehagen er en viktig del av starten på livet for barna våre. Den skal sikre trygghet og god utvikling. Derfor må vi som politikere sørge for at de ansatte har anstendige arbeids- og lønnsvilkår, og gode rammevilkår. Vi mener at vi ikke har råd til å la være.

Mailiss Solheim-Åkerblom og Odd Arild Viste

Bystyrerepresentanter for Rødt

Foto av Mailiss: Ihne Pedersen

Foto av Odd Arild: Erica Restoften