Årsmøte Rødt Bergen

Her kommer den endelige innkallingen til årsmøtet i Rødt Bergen. Tid: 16. februar kl 12.00 – 16.00 Sted: Gimle kulturhus, Kong Oscars gate 18. 2. etasje

Det er kun betalende medlemmer i Rødt Bergen som har stemmerett. For å bli regnet som betalende medlem må du enten ha vært betalende medlem i 2018 og ha betalt kontingenten innen årsmøtet, eller du må ha betalt tre uker før årsmøtet.

Vedlagt finner du sakene til årsmøtet, med unntak av regnskap og budsjett som vil bli ettersendt. Rapportene fra lokallagene, bystyregruppen og Bergen Rød ungdom blir printet ut til møtet.

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet 2019!