Årsmøte i Rødt Bergen 2018

Det innkalles herved til årsmøtet i Rødt Bergen 22. februar 2018. Tid: 22. februar kl 18.00 – 21.00 Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4

Det er kun medlemmer i Rødt Bergen som har stemmerett, husk derfor å betale medlemskontingenten din før årsmøtet. Dersom du var medlem i 2017 må du ha betalt medlemskontingent i år. Medlemmer som ikke betalte kontingenten i fjor må ha betalt senest tre uker før årsmøtet.

Styret ønsker en mest mulig demokratisk prosess, og ber derfor om at disse sendes på mail (bergen@raudt.no) til oss senest èn uke før årsmøtet. Innkommende saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet slik at de kan styrebehandles. Saker som kommer senere enn dette vil bli oversendt det nye styret for behandling.

Forslag til saksliste

1 - 18 Konstituering

2 – 18 Årsberetning
3 – 18 Regnskap
4 – 18 Årsplan
5 – 18 Budsjett
6 – 18 Uttalelser
7 – 18 Valg av styre, revisor og valgkomité
8 – 18 Innkommende saker


Innkallingen er også sendt ut til medlemmene på mail.