Appell på Fest for folk flest 2022

Lørdag 5. november holdt Rødt Bergen sitt arrangement Fest for folk flest på Hellion rock- og metalbar i Gågaten. Mailiss Solheim-Åkerblom, vår gruppeleder i Bergen bystyre, holdt der følgende appell:

115 000 barn vokser opp i fattige familier og tallet er økende. Samtidig har Norge aldri hatt flere milliardærer enn i dag. Det er Forskjells-Norge.

Sist uke måtte mennesker sove på gaten, i novemberkulden og regn. Fordi byrådet ikke hadde klart å følge opp sin egen lovnad om å sikre nye lokaler til akuttovernattingen. Det er Forskjells-Bergen.

Mer enn 50 barnefamilier venter på å få kommunal bolig. Samtidig vil byrådet selge byggene i Lotheveien som i flere år har ventet på å bli rehabilitert til nettopp kommunale familieboliger. Det er Forskjells-Bergen.

Bare om lag halvparten av alle barn i målgruppen for aktivitetskort, det vil si barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, får aktivitetskort. Det er Forskjells-Bergen.

Mailiss Solheim-Åkerblom holder appell på Fest for folk flest 2022. Foto: Oliver Malmström

Vår generasjon er den først på 100 år som kan få det vanskeligere enn våre foreldre. Forskjellene har økt, uavhengig av fargen på regjeringen.

Aldri før har Rødt trengtes så mye som nå. For Rødt er ikke bare et parti. Vi er en bevegelse. En bevegelse mot Forskjells-Norge og en bevegelse mot Forskjells-Bergen.