Åpent brev til byråd for klima, miljø og byutvikling, og leder for Utvalg for miljø- og byutvikling

Det er et overveldende flertall i bystyret for Bybanen til Åsane. Frontene har derimot vært sterke for hvilke trasé som skulle velges gjennom sentrum. Få saker har skapt så stort engasjement, sinne og politisk kaos som denne, over så lang tid.

I desember tok bystyret avgjørelsen om å legge traseen over Bryggen, med knappest mulig margin. Mange var lettet, mange var skuffet, og man skal respektere begge siders reaksjon - som bunner i et sterkt engasjement for byen og Bybanen. Det store flertallet i bystyret er innstilt på å sikre at bybanen faktisk blir realisert. Lavere konfliktnivå er viktig for at dette kan skje, som igjen betyr at vi er helt avhengige av mer åpenhet knyttet til fremdrift og byggeprosess som vil påvirke vår hverdag i all overskuelig fremtid.

I kjølvannet av debatten om Fisketorget som anleggsområde, var vi flere medlemmer i Utvalg for miljø- og byutvikling (UMBY) som i vår ytret ønske om en løpende orientering fra byråden. Hvis vi på hvert utvalgsmøte kunne få en orientering om Bybanen, var vi sikre på at konfliktnivået ville senkes, spørsmål vi var usikre på bli besvart, og fremtidens bybane til Åsane ville ha større sjanse til å bli realisert uten forsinkelser, uten nye konflikter og med større entusiasme blant folk flest - fordi det ikke til stadighet dukket opp nye overraskelser med negative konsekvenser. Dette ønsket ble avfeid fra utvalgsleder, muligens før det i det hele tatt nådde byråden.

22. juni hadde bystyret sitt siste møte før sommeren. Dagen etter holdt miljøbyråden pressekonferanse for å fortelle om en 5 milliarder kroners sprekk i Bybanen mot Åsane. Bystyret var ikke informert i forkant. På spørsmål om nye tall svarte byråden senest på bystyremøtet dagen før, at han ikke kunne gi konkrete tall og at disse var til kvalitetssjekk hos Plan- og bygningsetaten. Gruppelederne og bystyremedlemmene for øvrig, ble altså informert gjennom media om denne enorme kostnadssprekken. Dette til tross for at byråden tidligere hadde informert fylkesordføreren at det kom en sprekk på et slikt omfang. Det har også vist seg at byråden på møtet med fylkesordføreren ikke har hatt hverken saksliste eller referat, selv om møtet var av en slik art at slike formaliteter er et krav.

Nylig kom også beskjeden om en ny budsjettsprekk på Bybanen til Fyllingsdalen, og som resultat trakk prosjektdirektøren seg. Selv om denne nyheten ser ut til å måtte tas på fylkeskommunens kappe, er det likevel synd at de folkevalgte i Bergen enda en gang lærer om bybaneproblemer gjennom media.

Rødt er dypt bekymret for byrådens manglende åpenhet rundt utbygging av Bybanen. Når fylkesordfører var orientert før bystyret, og bystyrets medlemmer fikk informasjon om budsjettsprekken gjennom media, oppleves dette som tilbakeholdelse av informasjon. Vi frykter dette vil sette hele prosjektet i fare. Bybanen er fellesskapets investering i byens infrastruktur som vil komme generasjoner av bergensere til gode. Det krever stor tillit til både folkevalgte og til byråden. Vi er redde for at byrådens tilbakeholdelse av informasjon svekker denne tilliten, og krever en endring i informasjonstilgangen.

Derfor sender Rødt dette åpne brevet til byråden og utvalgsleder, og legger frem følgende krav:

  1. UMBY skal orienteres under hvert utvalgsmøte om fremdriften til Bybanen. Orienteringen sendes også skriftlig til alle gruppeledere i bystyret.
  2. Bystyret skal alltid orienteres om ny informasjon før andre organer eller eksterne parter.

Mailiss Solheim-Åkerblom på vegne av Rødt Bergen