Alternativt bybudsjett 2022

Hvem og hva skal nedprioriteres?

Styrket kommuneøkonomi og styrkede fellestilbud der vi bor, kan bidra til å redusere sosiale forskjeller, bekjempe fattigdom, og bygge et bedre samfunn med like muligheter for alle.

Med Rødts statsbudsjett ville Bergen kommune hatt 225.990.000 millioner ekstra i frie disponible midler. De frie midlene fra Rødts foreslåtte statsbudsjett kunne ha vært brukt til å innføre gratis SFO i de første trinnene, frokost og varmlunsj i skolen, og å øke bemanningen i barnehage, skole og eldreomsorg, for å nevne noe.

Men også innenfor dagens begrensede rammer, er det mye som kunne ha vært prioritert annerledes. I vårt alternative budsjett for Bergen kommune kan du se hvilke tiltak Rødt Bergen ville ha prioritert om vi fikk velge, og hvordan vi dekker utgiftene. Les det her:

Solidarisk hilsen fra
bystyregruppen til Rødt Bergen