Alternativt bybudsjett 2021

Neste uke behandler bystyret Bergen kommunes budsjett. Rødt fremmer et budsjettforslag der vi har satt av penger til å kjøpe opp enda flere private barnehager, til sekstimersdag for sliteryrker, til å kutte i den kommunale husleien, til investere i miljøtiltak på Danmarks plass og mye, mye mer.

Vi foreslår å dekke noen av disse utgiftene gjennom å kutte i politikerlønninger, rådgiverstillinger og konsulentbruk. Rødt synes det er et paradoks at politikerlønningene skal nærme seg millionen samtidig som vi befinner oss i en situasjon med permitteringer og massearbeidsledighet.

Det er på tide å dele på både arbeidet og verdiene. Rødt er glad for at budsjettavtalen mellom byrådspartiene, SV og Sp stanser noen av kuttene som ble foreslått denne høsten. Dett forsøker vi også å gjøre i vårt budsjett. Men vi synes det er veldig spesielt – for ikke å si uverdig – at de som leverer tjenester til rusavhengige og flyktninger eller mat på sykehjemmene – gjøres til salderingsposter år etter år.

Hvorfor i alle dager skal disse helt nødvendige oppgavene måtte kjempe for sin eksistensberettigelse, år etter år. Rødt vil også understreke behovet for et kommuneopprør: Koronapandemien har rammet kommunene hardt.

Våre budsjetter skjæres til beinet, samtidig som kommunene utfører noen av de viktigste oppgavene under pandemien. Med Rødts forslag til statsbudsjett ville Bergen kommune fått over 300 millioner kroner mer i frie inntekter, som vi kunne brukt til å styrke velferden – ikke bygge den ned.

Velferd er nemlig en del av løsningen i krisetider!

LAST NED VÅRT ALTERNATIVE BUDSJETT HER: