Uten eiendomsskatt blir det mer boligspekulasjon

Dette innlegget stod på trykk i BT 28. august 2018.

Bergen sentrum blir ikke mer levende hvis kommunen fjerner eiendomsskatten.

Unge Høyres Tobias Strandskog tar feil når han hevder at vi må ta bort eiendomsskatten for å gjøre sentrale områder mer beboelige for folk i alle generasjoner (BT 22. august). Det er nemlig først og fremst de som allerede eier masse eiendom - de som skor seg på studenthybler i sentrum - som vil profittere på at eiendomsskatten forsvinner.

Så kan vi godt diskutere nøyaktig hvordan eiendomsskatten bør innrettes. Rødt ønsker seg for eksempel et langt høyere bunnfradrag for primærbolig og hardere beskatning for dem som eier flere boliger. Vi har dessuten foreslått at man innfører en egen ordning hvor man kan søke om å bli fritak basert på lav inntekt og manglende formue for øvrig.

Målet bør være at bolig skal være et sted du bor enten du er student, alenemor, partner eller pensjonist - og ikke et spekulasjonsobjekt! For jeg er helt enig i at vi trenger et levende sentrum: et sted der folk bor, går i barnehage, skole og jobb, og handler i butikken.

I praksis er det Høyres dereguleringspolitikk de siste tiårene som har bidratt til å utarme Bergen sentrum. Med høyresidens «liberale» reguleringspolitikk har vi fått kjøpesenterforsteder og bilbasert utbygging fremfor langsiktig, kommunal byplanlegging.

Det er fint at Strandskog er villig til å innrømme feil på vegne av Høyre, men partiets fremste tabbe byutviklingspolitikken var ikke at de innførte eiendomsskatt. Partiet har derimot seg selv å takke for at sentrumseiendommer i stadig større grad forbeholdes boligspekulanter. Om disse attpåtil skal slippe unna skatt på eiendom, vil partiet gjøre enda et feilgrep!

Sofie Marhaug, gruppeleder i Rødts bystyregruppe