Stå sammen med Kashmir!

Denne appellen holdt nestleder i Rødt Bergen Torbjørn Monsen på demonstrasjonen til støtte for Kashmir lørdag 28. september.

Fra venstre: Archana Bidargaddi, Torbjørn Monsen og Torill Frøise. Foto: Vegard Holtås.

Folket i Kashmir lider. Akkurat det er dessverre ikke noe nytt, for området Jammu og Kashmir har vært gjenstand for konflikt siden den indiske løsrivelsen fra det britiske imperiet, og Pakistans løsrivelse fra India, i 1947 og helt siden da har spesielt den indiske regjeringen drevet en drakonisk politikk i dette området. Det som derimot er nytt er graden av undertrykkelse som nå har funnet sted siden India trakk tilbake Jammu og Kashmirs spesialstatus 5 august og erklærte unntakstilstand. I praksis har de stengt av hele området og sperret all kommunikasjon med resten av verden, etter sigende fordi det er «et kaos» der. Med andre ord har ikke India full kontroll over området, og sender derfor inn soldater for å gjenopprette «orden».

Indias generaler vil ha det til at vanlige mennesker som lever i dette nå avsperrede området ikke tar skade av den skjerpede situasjonen. «Det er bare de som tjener på terrorisme som blir forstyrret av dette», vil de ha oss til å tro. Øyevitner som har vært i området er uenige. De har sett stengte butikker, et kupert helsevesen og offentlige tjenestefolk som effektivt hindres i å gjøre jobben sin. Det er altså et helt folk som i praksis blir stemplet som terrorister samtidig som normale liv umulig-gjøres pga den indiske regjeringens politikk. Raftostiftelsen er heller ikke enig. De har hatt et fokus på Jammu og Kashmir siden Parveena Ahangar og Imroz Parve vant Raftoprisen i 2017. Nå har stiftelsen sendt en hasteresolusjon til Europaparlamentet hvor de understreker alvorligheten av bruddene på menneskerettighetene unntakstilstanden representerer og som den fører til.

I Rødt har vi tatt standpunkt til denne situasjonen gjennom en uttalelse som ble vedtatt på lands-styremøte i 2016. Der slås det fast at vi støtter nasjoner og folk som slåss mot undertrykking, og at vi støttet Kashmirs folk i deres kamp for uavhengighet, selvbestemmelse og ytringsfrihet. Når Kashmir nå sakte kveles, må vi igjen understreke denne støtten. Her står vi, og kan ikke annet. Det er dess-verre igjen et problem at det ikke ser ut til at Norges makthavere er enige med oss. Fra Norge selges det fremdeles våpen til India, som brukes til å undertrykke våre kamerater i Kashmir. En regjering som går spesielt hardt ut mot Kashmirs folk fordi de fleste av dem er muslimer.

Statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske, etnonasjonalistiske, ideologi har vært en av inspirasjonskildene for Norges mest avskyelige terrorist, som også hater muslimer. Han har i sin tur vært inspirasjon for en fascistisk massedrapsmann i New Zealand. Hatet er internasjonalt og hvis vi støtter det med tjenester og våpen fordi vi kan profitere på det er vi, slik dramatikeren Bertolt Brechts tolket det, «ikke mordere. Vi er verre enn mordere» fordi vi stilltiende aksepterer og tjener på deres ugjerninger. Både våpen og telekommunikasjonsteknologi brukes av den indiske regjeringen i sin undertrykking av Kashmir. Begge deler har de fått fra Norge.

Etter 22 juli ble det slått fast at vi aldri mer skal tillate oss å være naive. Man må da anta at det er ren kynisme som får Norge til å selge våpen til et etnonasjonalistisk skinndemokrati som inspirerer våre vestlige drapsmenn. Det er kynisme som får våre mektigste til å knytte oss nærmere Narendra Modis India, uten kritiske spørsmål, men med fete kontrakter. Vi har ikke råd til den typen kynisme. Vi må tenke mer prinsipielt. I Kashmir bor et undertrykket folk. De er våre kamerater, og vi står i solidaritet med dem. Undertrykkere og etnonasjonalister er fascisters kamerater og for å sitere Håvamål: «for uvens ven skal ingen mann nokon gong vere ven».

Så nei takk til Modi-regimets jernhånd, ja takk til frihet for Kashmir, og tusen takk for merksemden!