Galskapen må ta slutt!

Vi må kjempe for et helsevesen som styres etter behov, ikke etter bunnlinjen.

26.mai kunne vi nok en gang lese i BT om nedskjæringer i Helse Bergen. Blant annet vil vedlikehold bli utsatt og reisevirksomhet kuttet. Igjen er det stykkprisfinanisieringen, som ble innført med foretaksmodellen i 2001, som er problemet. Siden Haukeland driver mer effektivt, får de mindre penger refundert fra staten enn budsjettert. Sykehuset får svi for å leve opp til maktpolitikernes forventninger.

I tillegg har Samhandlingsreformen ført til at kommunen har pleieoppgaver sykehuset hadde før. Men hovedproblemer er at Haukeland og landets andre sykehus drives slik vi ellers kjenner igjen fra det private næringsliv. Hvorfor skal vårt offentlige helsevesen kunne gå med underskudd (eller overskudd)? Siden sykehusene ikke kan gå konkurs, er det idiotisk at man skal late som det er tilfelle. Kunstige underskudd fører til unødvendige kutt, som rammer syke og pleietrengende. Er det slik vi vil ha det?

Rødt mener galskapen må ta slutt! Stykkprisfinansieringen, som også fører til juks (se Brennpunkt om legekodene), er ødeleggende og må erstattes av rammetilskudd. Dernest må vi erstatte kutt med reelle budsjettøkninger og investeringer, ikke lån som setter sykehusene våre i gjeld til staten.

På Stortinget kjemper vi får et helsevesen som styres etter behov, ikke etter bunnlinjen!

Torleif Berthelsen, styremedlem i Rødt Bergen. innlegget har også vært publisert på bt.no.