Bybudsjettet: Planene for sykehjem holder ikke mål

Torstein Dahle er skuffet over den manglende satsingen på sykehjem i det fremlagte forslaget til budsjett for Bergen.

Antall sykehjemsplasser øker i 2019 og 2020, og det er bra. Men den framlagte økonomiplanen legger opp til en utvikling videre framover som ikke i det hele tatt tar høyde for behovet.

Det legges opp til bråbrems i 2022 og 2023, med en faktisk tilbakegang i antall sykehjemsplasser. Dette kommer på toppen av effekten av avvikling av aldershjemmene som i dag stort sett rommer pleietrengende som egentlig skulle ha vært på sykehjem. Antall institusjonsplasser planlagt for 2022 og 2023 er dermed lavere enn i 2020, på tross av at prognosene viser en vekst i antall bergensere 90 år og eldre på nesten 300 fra 2020 til 2023.