Løftebrudd på nytt: Boliger for utviklingshemmede skyves utover

I dag ble budsjettet for Bergen for 2020 lagt frem. Her er Rødt sin første kommentar.

Investeringsbudsjettet for «Boligløftet Bergen» skyver investeringene utover i tid. For årene 2020-2022 inneholdt fjorårets investeringsbudsjett 214,5 mill. kr. Nå er det jekket ned til 145 mill. kr. Både for 2020, 2021 og 2022 er investeringsbudsjettet til «Boligløftet Bergen» lavere enn i fjorårets økonomiplan. Dette er sterkt kritikkverdig.

Samlet investeringsramme er økt fra 242 til 260 millioner, noe som ser pent ut, men som vanlig er nesten halvparten av investeringsrammen lagt til siste år i økonomiplanperioden, denne gang 2023. Dette har de utviklingshemmede og deres pårørende erfart gang på gang. Det er verdens enkleste sak å si at man vil gjøre mye om 4 år. Det er helt uakseptabelt.