Bompengesatsingen truer hele bybaneutbyggingen

Dette debattinnlegget av førstekandidat Sofie Marhaug står også på trykk i BA den 20. april.

Foto: Sølve Rydland

Det er litt av en prestasjon å innrette klimanødvendig satsing på kollektivtransport på en sånn måte at folk blir rasende. Å velte bybanefinansieringen over på folk i form av en høy bompengeskatt, fungerer ikke. For det første fordi en slik skatt rammer vilkårlig og til dels veldig usosialt. For det andre fordi bompengefinansieringen er direkte klimafiendtlig, ettersom den forutsetter at privatbilismen opprettholdes de kommende 20 år, slik at bompengeinntektene holder seg stabile.

I bystyret i Bergen har vi talt for døve ører. Vi har vært det eneste partiet som har vært for full satsing på bybane og annen kollektivtransport, men mot bompengefinansiering. At mange av dem som rammes, for eksempel i nordre Åsane, er rasende på det nye bompengeopplegget, er høyst forståelig.

Vi har møtt mange av dem som er sinte, og vi kan konstatere at en del folk har snudd fra å være for bybane til å være mot nå. Kreftene som går imot bybane vil sannsynligvis styrke seg i det bystyret som velges i september. Høye og ofte urettferdige bompenger svekker oppslutningen om å satse på bybane. Klima og miljø trenger at vi styrker entusiasmen for klimavennlige tiltak. Nå skjer det motsatte.

Vi påpekte dette da bystyret 31. mai 2017 vedtok den nye bompengemodellen for neste 20-årsperiode. I Stortinget foreslo Rødts Bjørnar Moxnes i desember at bybanen i Bergen skulle bli 100 prosent statsfinansiert. Det fikk bare Rødts stemme. I forslaget vårt i bystyret i Bergen påpekte vi at bompengefinansieringen forutsetter at privatbilismen blir opprettholdt også de neste 20 årene. Hvis ikke, blir bompengeinntektene for lave.

Langsomt begynner også flere av de andre partiene i bystyret å erkjenne at det er nødvendig med statlig hovedansvar for finansieringen. Men de samme partienes representanter sitter på Stortinget og går heller inn for opplegget med å kaste bort 1,6 milliarder på å innkreve bompengeskatten.

Frp tar kaken, ved å protestere høylytt lokalt i Bergen, mens de på statens side sitter med både samferdselsministeren og finansministeren. Hun insisterer på at det er helt uaktuelt å finansiere satsing på kollektivtransport over skattesystemet, der de rike selvsagt burde skattlegges hardest. Hun vil ha den usosiale og urettferdige skatteformen som heter bompenger i stedet.

Vi klarer ikke å møte klimautfordringen ved å gjøre folk rasende på de tiltakene som må iverksettes. I verste fall kan det føre til at bybanesatsingen blir stoppet, fordi folk er så sinte på den. Det er et alvorlig politisk feilgrep at omsorg og ansvar for bybane og annen kollektivtransport er blitt koblet sammen med en hemningsløs og vilkårlig innkassering av bompengeskatt.

Klimautfordringen krever entusiasme og sosialt ansvar. Å sende svære regninger til folk som ikke har råd og føler seg tvunget til å flytte, er helt feil!