6. kandidat for Rødt i Bergen - Henrik Madsen

Rødt Bergen vil i tiden som kommer dele presentasjoner av våre seks toppkandidater til lokalvalget 9.september. Først ut er 6. kandidat Henrik Madsen:

Foto: Erica Restoften

Hvilken bydel representerer du?
Helst hele byen, men mest Åsane.

Hvor gammel er du?
25 år

Hva driver du med til daglig?
Studerer historie på Universitetet i Bergen, og arbeider som personlig assistent (BPA) i Bergen.

Hva er du aller best til?
Tok en runde i vennegjengen på denne. Fikk «kverulere», «gro bart», «nerde om bergensk arkitektur og historie». Vokser tydeligvis inn i rollen som en stereotypisk lokalhistoriker.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?
Ikke som folkevalgt, men har vært aktiv i blant annet Rødt Bergen og Bergen Rød Ungdom siden jeg var 16 år. Der har jeg vært med på å planlegge og utføre utallige aksjoner, leirer og møter.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Fordi jeg ønsker å være en stemme for studenter og unge arbeidere, og for å få gjennom politikk som gagner folk flest. Rødt er uten tvil det beste partiet og talerøret for å få gjennomslag for en slik politikk.

Hva er dine hjertesaker?
Samme som Gatas Parlament: Et samfunn som ikke er bygget på spenn, hvor alle har trygge hjem og ressurser til å bygge dem. Det er nok litt svevende, men den røde tråden i mitt engasjement er at de peker i retning av et samfunn hvor folk flest har større makt over sitt eget liv og nærmiljø. Enn lønn og leilighet å leve med – ikke bare nok til å overleve – er grunnleggende.

Hva er sosialisme for deg?
For meg handler sosialisme først og fremst om å ha det gøy med venner.

Hvis du blei statsminister i morgen, hva er det første du ville gjort?
Først vil jeg funnet ut hva som hadde gått galt. Deretter ville jeg samlet fagbevegelsen og miljøbevegelsen om å utarbeide en forpliktende plan for omstilling til en fremtidsrettet og miljøvennlig industri. Med andre ord fått på plass et klimakriseforlik, for å hindre en markedsstyrt omstilling til arbeidsledighet.

Hva mener du er det viktigste Rødt har fått gjennomslag for i denne bystyreperioden?
På tross av at Rødt ikke er et stort parti, har vi fått gjennomslag for mye bra. Valgperioden siste seier, var en av de viktigste. Takker være Sofie Marhaug blir det nå krav om at ansatte i utelivsbransjen minst skal motta allmenngjort minstelønn, og at utesteder må dokumentere at arbeidsmiljøloven følges for å få skjenkeløyve.

Hvilke tiltak skulle du gjerne sett gjennomført på barnehagefeltet i Bergen?
Barnehageplass skal være en like stor selvfølge for de som ønsker og trenger det, som det skoleplass er. Vi vil ha en gratis barnehage for alle, hvor alle pengene går til barn og ansattes beste – ikke velferdsprøfitører.

Hva mener du er det viktigste vi kan gjøre politisk for å ta Bergen i riktig retning mot det grønne skiftet?
Vi må sikre mer lokal og kortreist mat. Vi må opprettholde og videreutvikle landbruket i Bergen kommune. Lokal matproduksjon fører til mindre transport, og minsker faren for spredning av smitte og sykdommer. Derfor må vi stoppe ødeleggelsen av matjord, og støtte bonden i Bergen.

Hvordan tenker du man kan sikre at ansatte i Bergen kommune tør å varsle og ytre seg om forhold på jobb?
Det er dessverre ingen hurtigløsning her. Det krever målrettet arbeid. Kommunen må ta varsler på alvor, også når det er saker hvor kommunen kommer dårlig ut. Det viktig at alle arbeidsplasser får på plass verneombud og tillitsvalgte, og at kommunen samarbeider med fagbevegelsen om å styrke varslere sine rettigheter.

Hvorfor er det så viktig for Rødt med en tydelig kulturpolitikk?
Fordi historisk har kultur vært definert og reservert samfunnets mest velbeholdne. I fellesskap har vi sørget for at kunst og kultur har blitt noe alle kan forme og ta del i. Enkelte krefter ønsker å ta oss tilbake i tid, og gjøre kultur til noe for de få, og ikke for de mange, under dekke av å spare penger på såkalte «unødvendige utgifter».

Hva vil Rødt gjøre for å løfte og styrke kulturlivet i Bergen?
Det må legges til rette for at ungdom kan utfolde seg kreativt. Dette vil vi gjøre blant annet ved å skape flere trygge og rusfrie kulturtilbud for ungdom. Ungdommer trenger en kultur som er skapt av dem selv, hvor de kan bidra aktivt og dyrke sine interesser, i sin bydel. Det være kulturtilbud som AKKS, ungdomshus eller LAN. Bergen kommune må bidra med penger, utstyr og lokaler.

Hva er ditt favorittsted i Bergen?
Vanskelig å velge kun ett sted, men det må nok bli skogsområdene rundt Flaktveit, hvor jeg lekte og gikk på tur som barn. Noen av mine beste barndomsminner kommer derfra.

Hva er din favorittsang om Bergen- eller av en bergensartist?
Også et vanskelig valg med tanke på hvor utrolig mange bra artister vi har. Men i det siste har jeg fått stor sans for bergensbandet Happydieyoung, og spesielt «A Sad Song».

Helt til slutt – kan du fortelle en morsom historie eller Fun Fact om deg selv?
Har stått på scenen med Nick Cave and the Bad Seeds.