5. kandidat for Rødt i Bergen - Mailiss Solheim

Rødt Bergen vil i tiden som kommer dele presentasjoner av våre seks toppkandidater til lokalvalget 9. september. Her kan du lære mer om vår 5. kandidat Mailiss Solheim:

Foto: Erica Restoften

Hvilken bydel representerer du?
Bur i Bergenhus bydel, kjem frå Arna.

Hvor gammel er du?
30

Hva driver du med til daglig?
Er eigentleg utdanna teolog, men jobbar i dag som regionsekretær for Raudt på Vestlandet og som musikkjournalist. Er i tillegg leiar i Rødt Bergen. Politikk og musikk er med andre ord majoriteten av livet mitt om dagen.

Hva er du aller best til?
Å engasjere andre i saker eg er oppteken av, og å skrive.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?
Har vore aktiv i Rødt i 4-5 år i Oslo og Bergen, men har aldri sittet i bystyret eller bydelsutvalg før.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
For å gjere Bergen til ein meir miljøvennleg by.

Hva er dine hjertesaker?
Miljø og klima, feminisme og kultur.

Hva er sosialisme for deg?
Eit samfunn der alle gir etter evne og får etter behov, og der alle kan leve ut sin identitet trygt, uavhengig av religion, kjønnsuttrykk eller seksuell legning. Hvis du blei statsminister i morgen, hva er det første du ville gjort? Laga ein konkret plan for å kutte norske klimagassutslepp med 60% innan 2030, og sagt nei til absolutt alle nye leitekonsesjonar til oljenæringa.

Hva mener du er det viktigste Rødt har fått gjennomslag for i denne bystyreperioden?
At barnehagebarn ikkje blir kasta ut av barnehagen ved uteståande foreldrebetaling.

Hvilke tiltak skulle du gjerne sett gjennomført på barnehagefeltet i Bergen?
Rekommunalisere kommersielle barnehagar og starte innfasing av gratis barnehage for alle barn.

Hva mener du er det viktigste vi kan gjøre politisk for å ta Bergen i riktig retning mot det grønne skiftet?
Å satse skikkeleg på kollektivtrafikk og ikkje nye, store, unaudsynte vegprosjekt. I tillegg bør vi begrense og skattlegge cruiseskiptrafikken, jobbe for å få lyntog mellom Oslo og Bergen, og innføre kjeldesortering av matavfall. Kommunale bygg må også bli føregangsbygg med energieffektivisering og kjøttfrie måltid i kantinene.

Hvordan tenker du man kan sikre at ansatte i Bergen kommune tør å varsle og ytre seg om forhold på jobb?
Det må vere klare varslingslinjer og informasjon om korleis ein går fram. Ein må sikre at tillitsvalde, verneombod, leiarar og andre som kan motta varslingar er godt skolert og lært opp til å behandle slike saker på ein trygg og god måte. Det er også viktig at alle tilsette får jamnleg informasjon om korleis ein sjølv går fram i ein eventuell varslingssituasjon.

Hvorfor er det så viktig for Rødt med en tydelig kulturpolitikk?
Kultur er identitetsskapande, gir glede, utfoldelse og er for nokon ein arena for å ytre seg om samfunnsforhold. Kultur gir livskvalitet, og må vere tilgjengeleg for alle uavhengig av lommebok, funksjonsnivåa og alder. For å hindre at kultur blir for eliten og forsterkar klasseforskjellar, er det viktig å ha ein tydeleg kulturpolitikk som sikrar eit forsvarleg prisnivå, tilgjengelegheit og breidde.


Hva vil Rødt gjøre for å løfte og styrke kulturlivet i Bergen?
Sikre gode arbeids- og lønnsnivå til kunstnarar og kulturarbeidarar, og jobbe for kulturhus i alle bydelar. I tillegg vil vi styrke Kulturskulen og på sikt gjere den gratis, slik at alle har moglegheit til å bruke dette tilbodet.

Hva er ditt favorittsted i Bergen?
(Nedre del av) Nygårdsparken i sol.

Hva er din favorittsang om Bergen- eller av en bergensartist?
Hjerteslag – Ikkje tenk på det.

Razika - Syndere i sommersol

Helt til slutt – kan du fortelle en morsom historie eller Fun Fact om deg selv?
Eg har alltid elska fotball, untatt det året Brann tok seriegull. Fordi eg ein kort periode då meinte det var kommersielt. Året etter flytta eg til Oslo og blei patriot att (så ingen kan skulde meg for å vere medgangssupporter). Har forøvrig aldri vore på Stadion når Brann har tapt.