4. kandidat for Rødt i Bergen - Magne Hagesæter

Rødt Bergen vil i tiden som kommer dele presentasjoner av våre seks toppkandidater til lokalvalget 9. september. Her får du bli kjent med 4. kandidat Magne Hagesæter:

Foto: Erica Restoften

Hvilken bydel representerer du?
Årstad (Danmarksplass)

Hvor gammel er du?
34

Hva driver du med til daglig?
Er rådgiver ved fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune der jeg veileder lærlinger og lærebedrifter. Er blant annet en del på bedriftsbesøk og i møter for å håndtere konflikter. Har i tillegg ansvar for saker som handler om mobbing og trakassering i læreforholdet.

Hva er du aller best til?
Å ta folk på alvor.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?
Er vara i komite for helse og sosial i denne perioden.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
For meg er Rødt det eneste partiet som alltid holder med den svakeste parten og som evner å se at problemer i samfunnet ikke er tilfeldige men har strukturelle årsaker.

Hva er dine hjertesaker?
At Bergen blir en pådriver for et rettferdig arbeidsliv og klarer å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Er også opptatt av at Bergen blir en sykkelvennlig by og på sikt blir mest mulig bilfri i sentrum.

Hva er sosialisme for deg?
At folks behov er viktigere enn profitt. Det må innebære et brudd med kapitalismen og dens trang til stadig økonomisk vekst og at innbyggere og sivilsamfunn får mulighet til å delta mye mer i de politiske prosessene.

Hvis du blei statsminister i morgen, hva er det første du ville gjort?

Innvilget opphold til de om lag 20 000 papirløse i Norge som i dag lever uten noen rettigheter eller form for sikkerhetsnett.

Hva mener du er det viktigste Rødt har fått gjennomslag for i denne bystyreperioden?
Her er det vanskelig å velge, men syns det var veldig viktig at vi fikk gjennomslag for at alle skjenkesteder i Bergen må betale tarifflønn til sine ansatte. Dette er en sak Rødt har jobbet med i hele landet og det har gitt synlige resultater.

Hvilke tiltak skulle du gjerne sett gjennomført på barnehagefeltet i Bergen?

Veldig mange av utfordringene i barnehagen handler om nok bemanning. Her er de kommersielle verstinger, men også de kommunale barnehagene har en vei å gå. Den nye bemanningsnormen bør følges gjennom hele dagen slik at vikarer alltid blir satt inn når det er behov for det.

Det er en stor skam at barnehagen i dag er en av de mest lukrative bransjene og som skaper milliardærer, samtidig som barnehagene er underbemannet. Et viktig tiltak vil være at kommunen kjøper opp de kommersielle barnehagene.

Hva mener du er det viktigste vi kan gjøre politisk for å ta Bergen i riktig retning mot det grønne skiftet?
Innføre sekstimers arbeidsdag for alle ansatte i kommunen. Dette ville senket tempoet, særlig for barnefamiliene, og dermed gjort det praktisk mulig å kutte ut bilen for mange som i dag er avhengig av den for å håndtere tidsklemma.

Hvordan tenker du man kan sikre at ansatte i Bergen kommune tør å varsle og ytre seg om forhold på jobb?
Det trengs gode rutiner for varsling og ikke minst for hvordan varsel blir behandlet videre i organisasjonen.

Hvorfor er det så viktig for Rødt med en tydelig kulturpolitikk?
Alle trenger kulturopplevelser fordi det gir pusterom og tid til å tenke kreativt. Politikere bør ikke legge seg opp i hva som er bra kultur, men legge til rette for at flest mulig får mulighet til å oppleve eller drive med kultur de liker på sine egne premisser. Da trenger vi et kulturliv som er mest mulig uavhengig av næringslivet.

Hva vil Rødt gjøre for å løfte og styrke kulturlivet i Bergen?
Kulturskolen bør være gratis og uten lange ventelister slik at det blir et tilbud for alle. Skal Bergen fostre nye store artister i fremtiden må alle som ønsker det få mulighet til å lære å spille musikk. Da må det også være nok tilgjengelige øvingslokaler i alle bydeler.

Hva er ditt favorittsted i Bergen?
For tiden er det kanskje på Løvstakken der jeg skulle ønske jeg oftere hadde tid til å gå tur.

Hva er din favorittsang om Bergen- eller av en bergensartist?
Elektrisk Regn - Naboen er nynazist

Helt til slutt – kan du fortelle en morsom historie eller Fun Fact om deg selv?
Som barn var jeg ganske hyperaktiv og gikk som regel rundt med bandasje eller gips på kroppen. Da jeg var 12 år hoppet jeg på trampoline og landet i et bord sånn at fire tenner falt ut. Noen hevder at det var dette som gjorde meg til en såpass rolig person som jeg er i dag. Det har i alle fall gjort meg bevisst på hvor dyrt det kan være med langvarig tannlegebehandling og hvor merkelig det er at en i Norge skal betale for å behandle tennene men ikke for resten av kroppen.