3. kandidat for Rødt i Bergen - Chiku Ali

Rødt Bergen vil i tiden som kommer dele presentasjoner av våre seks toppkandidater til lokalvalget 9. september. Her kan du lære mer om vår 3. kandidat Chiku Ali.

Foto: Erica Restoften

Hvilken bydel representerer du?
Bergenhus

Hvor gammel er du?
61 år

Hva driver du med til daglig?
Rådgivning, veiledning og undervisning i kultursensitive temaer ved RVTS region vest.

Hva er du aller best til?
Veiledning.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?
Jeg satt i bystyret i Bergen kommune i tre perioder 1995 – 2005.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Fordi Rødt står for rettferdighet, omsorg, trygghet og felleskap.

Hva er dine hjertesaker?
Forebygging av psykisk dårlig helse, bedre tilgang til psykiske helsetjenester og selvmordsforebygging.
Forebygging av rus og ivaretaking av rusmisbrukere som er på vei tilbake til et liv uten rus.
Forebygging av vold, samt styrking av krisesentrenes virksomhet.

Alle mennesker har rett til å leve et liv uten vold.
Vi må behandle hverandre med respekt og kjærlighet.
Alle barn har rett til et liv uten overgrep og frykt.

Hva er sosialisme for deg?
Individet i et felleskap med friheten i behold.

Hvis du ble statsminister i morgen, hva er det første du ville gjort?
Sørge for å redusere arbeidsledighet, ivareta de svake i samfunnet og sørge for bedre tiltak rettet mot trivsel for eldre og ensomme i samfunnet.

Hva mener du er det viktigste Rødt har fått gjennomslag for i denne bystyreperioden?
Jeg er veldig fornøyd med at Rødt fikk flertall for å starte opp arbeidet med gratis SFO for førsteklassinger. At dette faktisk blir noe av, er avhengig av hva slags flertall det blir i bystyret etter valget. Men selve forslaget – å gjøre SFO til en universell velferdsordning – er både viktig og godt. Det kan være med å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller på en måte som ikke virker stigmatiserende.

Hvilke tiltak skulle du gjerne sett gjennomført på barnehagefeltet i Bergen?
Gratis mat for alle barna.

Hva mener du er det viktigste vi kan gjøre politisk for å ta Bergen i riktig retning mot det grønne skiftet?
Satse på flere sykkelveier. Bybanen er også fin for miljøet.


Hvordan tenker du man kan sikre at ansatte i Bergen kommune tør å varsle og ytre seg om forhold på jobb?
Etablere gode rutiner for transparens i organisasjonen.
Sikre trygghet og stillingsvern for ansatte som uttaler seg om forhold på arbeidsplassen.

Hvorfor er det så viktig for Rødt med en tydelig kulturpolitikk?
Jeg mener at et godt kulturtilbud er svært viktig og gir stor glede for innbyggerne, i tillegg til at det forebygger mistrivsel og helseproblemer blant både unge og voksne. Jeg ønsker å jobbe for at alle innbyggerne i Bergen skal ha tilgang til kulturtilbud av god kvalitet uten at det blir for dyrt. Bergen har allerede et fantastisk miljø av kunstnere og musikere. Vi må satse på å utvikle det lokale kulturlivet og gjøre kultur tilgjengelig i nærmiljøene.

Hva vil Rødt gjøre for å løfte og styrke kulturlivet i Bergen?
Støtte gode lokale tiltak som sikrer at det blir levende kulturliv i nærmiljøene i bydelene.

Hva er ditt favorittsted i Bergen?
Arboretet.

Hva er din favorittsang om Bergen- eller av en bergensartist?
«Nordens paradis» komponert av Harald Blomberg.

Helt til slutt – kan du fortelle en morsom historie eller fun fact om deg selv?
Fra Tanzania, mitt opprinnelig hjemland: Da jeg var 11 år og gikk i 5. klasse hadde ikke jentene lov til å sparke fotball. Jeg syntes at det var urettferdig at jenter som ville spille fotball i friminuttene ikke fikk lov. En dag spilte jeg likevel fotball sammen med guttene i friminuttet. Lærerne så dette og ble veldig sinte. Jeg fikk fysisk straff med 10 stokkeslag på rumpen og begynte å blø. Etter skolen kom jeg hjem og fortalte om dette til bestemoren min, som jeg bodde hos da jeg var liten.

Neste dag, tok hun meg i hånden og leiet meg inn på rektors kontor. Hun sa: Barnebarnet mitt skal få lov til å gjøre akkurat det hun vil i friminuttene sine, og hvis noen straffer henne for det, så skal jeg gå til rettsak mot skolen. Fra den dagen av ble jeg den første jenten i Tanzania som spilte fotball med gutter.