2. kandidat for Rødt i Bergen - Odd Arild Viste

Rødt Bergen vil i tiden som kommer dele presentasjoner av våre seks toppkandidater til lokalvalget 9. september. Her kan du lære mer om vår 2. kandidat Odd Arild Viste:

Foto: Erica Restoften

Hvilken bydel representerer du?
Republikken Nordnes

Hvor gammel er du?
44

Hva driver du med til daglig?
Er organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet, med permisjon fra jobb som pedagogisk leder i Jekteviken barnehage.

Hva er du aller best til?
Til å organisere- og drive frem aktivitet på grunnplanet.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?
Har vært vara i de tidligere bydelsstyrene, er nå vara til bystyret og komité for barnehage, skole og idrett.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Fordi jeg tror at Rødt kan gjøre en forskjell i retning av et mer solidarisk samfunn, både på kort og lang sikt.

Hva er dine hjertesaker?
Mer handlekraft i klima- og miljøpolitikken, minst mulig økonomiske forskjeller, profittfri velferd, et arbeidsliv som ikke gjør folk syke og en boligpolitikk for alle.

Hva er sosialisme for deg?
Et samfunn som er bygget på solidaritet. Jeg tror at et solidarisk samfunn er bedre for alle, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Hvis du ble statsminister i morgen, hva er det første du ville gjort?
Jeg ville ha jobbet for å samle alt som har med jernbane i Norge å gjøre i ett statlig selskap igjen, og så fort som mulig tatt tilbake driften av de banene som er satt ut på anbud.

Hva mener du er det viktigste Rødt har fått gjennomslag for i denne bystyreperioden?
At alle som skal ha skjenkebevilling må dokumentere at de betaler minstelønn, og utredning av kultursommerjobb for ungdom.

Hvilke tiltak skulle du gjerne sett gjennomført på barnehagefeltet i Bergen?
At kommunen sa nei til nye kommersielle barnehager, laget avtaler om kommunal forkjøpsrett med private barnehager, samt styrket bemanningen for de under 2 år.

Hva mener du er det viktigste vi kan gjøre politisk for å ta Bergen i riktig retning mot det grønne skiftet?
Innføre gratis kollektivtransport.

Hvordan tenker du man kan sikre at ansatte i Bergen kommune tør å varsle og ytre seg om forhold på jobb?
Bergen kommune er allerede veldig tydelig på at dette er ønskelig, og strukturene for varsling er på plass. Det er bra. Jeg tror mellomledere er nøkkelpersoner for å gjøre det enda bedre. De må trygges på å selv varsle- og å ytre seg, og de må trygge sine ansatte på det samme. Dette må være et pågående arbeid.

Hvorfor er det så viktig for Rødt med en tydelig kulturpolitikk?
Fordi politikk og fellesskap gjør at kulturelle opplevelser og kulturell utøvelse kan være tilgjengelig for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Hva vil Rødt gjøre for å løfte og styrke kulturlivet i Bergen?
Jobbe for flere og bedre muligheter til å utøve kultur i bydelene, og for et tettere samarbeid mellom SFO og kulturskolen.

Hva er ditt favorittsted i Bergen?
Appollon. Øl og plater på samme sted.

Hva er din favorittsang om Bergen- eller av en bergensartist?

Every dog has its day - Real Ones

Helt til slutt – kan du fortelle en morsom historie eller Fun Fact om deg selv?
Jeg har, som tillitsvalgt, bistått i et jobbintervju utkledd som en asparges.