1. kandidat for Rødt i Bergen - Sofie Marhaug

Rødt Bergen vil i tiden som kommer dele presentasjoner av våre seks toppkandidater til lokalvalget 9. september. Her kan du lære mer om vår 1. kandidat Sofie Marhaug.

Foto: Erica Restoften

Hvilken bydel representerer du?
Årstad (Landås)

Hvor gammel er du?
29 år

Hva driver du med til daglig?
Jeg er stipendiat i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Hva er du aller best til?
Å jobbe. Også er jeg faktisk ganske god til å lage sushi.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?
Ja, jeg har sittet i Bergen bystyre siden 2011. Før det har jeg vært politisk aktiv i både Bergen og Bodø.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg synes det er det tydeligste politiske alternativet på venstresiden. Det er ikke noen tvil om hvilken side Rødt står når vanlige folks interesser kommer i konflikt med pengeinteresser.

Hva er dine hjertesaker?
Georg Johannesen har sagt at «innerst i mitt hjerte har jeg min forstand». Jeg er ikke så glad i begrepet hjertesak. Hvis en politisk sak er viktig for deg, kan den være viktig ut ifra både følelser og fornuft. Hvor det ene starter og det andre begynner, er dessuten ikke så lett å vite.

Hvis jeg likevel skal trekke frem en kampsak som jeg synes er viktig i Norge i dag, så må det bli boligpolitikk. Kanskje mest fordi vi per dags dato ikke har noen boligpolitikk, kun et boligmarked. Bolig har blitt til et spekulasjonsobjekt i stedet for å være et hjem, og slik en av de mest effektive måtene å forsterke allerede eksisterende økonomiske forskjeller på. Vi må bygge flere kommunale boliger, slutte å leie ut til markedspris og i stedet dempe dagens prisnivå.

Hva er sosialisme for deg?
Sosialisme er en annen måte å organisere økonomien på enn dagens kapitalisme, som gjør det mulig å styre samfunnet mer i tråd med menneskers faktiske behov og jordens tåleevne – fremfor kortsiktige mål om profitt. Og for at et sosialistisk organisert samfunn virkelig skal fungere, må det være demokratisk.

Hvis du ble statsminister i morgen, hva er det første du ville gjort?
Hentet soldater hjem fra krigsoppdrag i utlandet.

Hva mener du er det viktigste Rødt har fått gjennomslag for i denne bystyreperioden?
Den viktigste enkeltsaken vi har for gjennomslag for er nok at barn ikke lenger kastes ut av barnehagen ved utestående foreldrebetaling. Dette skulle egentlig bare mangle. Det er helt vilt at Bergen kommune tidligere har straffet barn av foresatte med dårlig økonomi på denne måten.

Hvilke tiltak skulle du gjerne sett gjennomført på barnehagefeltet i Bergen?
I Bergen er 70 % av alle barnehagene private. Jeg skulle gjerne sett at flere av disse ble eid og drevet av kommunen i stedet.

Hva mener du er det viktigste vi kan gjøre politisk for å ta Bergen i riktig retning mot det grønne skiftet?
Jeg tenker at det er to viktige grep vi kan gjøre i Bergen for å oppnå dette: Det éne er å satse på utbygging av kollektivtransport fremfor bilvei. Det andre er å begrense cruiseskipturismen.

Hvordan tenker du man kan sikre at ansatte i Bergen kommune tør å varsle og ytre seg om forhold på jobb?
For det første må Bergen kommune behandle varslere på en god og respektfull måte. Da en 12 år gammel gutt varslet om sikkerhetshull i kommunens datasystemer i fjor, ble han anmeldt til politiet. Dette er en helt uakseptabel reaksjon. Vi bør snarere ta vare på og belønne varslere – oppfordre dem til å si ifra om noe er galt, i tillegg til å få på plass skikkelige systemer som gjør det mulig å varsle til de riktige kommunale instansene.

Hvorfor er det så viktig for Rødt med en tydelig kulturpolitikk?
Det er viktig med en tydelig kulturpolitikk fordi kultur er viktig for veldig mange mennesker – både for de som jobber med og for de som oppsøker og opplever den. Hvis ikke kunst og kultur sikres gode offentlige rammer, øker sjansene for at kulturopplevelser kun forbeholdes de som har god råd. Slik risikerer vi at kulturen avdemokratiseres og privatiseres.

Hva vil Rødt gjøre for å løfte og styrke kulturlivet i Bergen?
Rødt vil både sikre gode nok arbeids- og lønnsvilkår for kunst- og kulturarbeidere i Bergen kommune, og bygge ut kulturtilbudet slik at flere får ta del i det – profesjonelle så vel som amatører. Det er spesielt viktig å bygge ut kulturskoletilbudet, slik at køene reduseres. På sikt bør kulturskolen bli gratis, på lik linje med andre opplæringstilbud.

Hva er ditt favorittsted i Bergen?
Lepramuseet.

Hva er din favorittsang om Bergen – eller av en bergensartist?

Vilde Tuv - Ensom cowgirl

Helt til slutt – kan du fortelle en morsom historie eller fun fact om deg selv?
Jeg har vært med i en dokumentarfilm om mensen som en del av min mors feministiske performanceprosjekt.