02.12.2021 Pressemelding om bybanesaken

Rødt Bergen holder fast ved vårt standpunkt om at vi ønsker bybane i tunnel til Åsane.

I kveld hadde styret i Rødt Bergen møte for å diskutere den politiske situasjonen i lys av byrådets avgang forrige uke.

På møtet orienterte gruppeleder for Rødt i bystyret, Odd Arild Viste, at han på eget initiativ kommer til å be om forhandlinger med det avgåtte byrådet for å finne løsninger for å hindre et byråd utgått av høyresiden, med bybane over Bryggen som en del av dette.

Styret stemte over hvorvidt Rødt Bergen ønsker å støtte Odd Arild i å stemme etter egen overbevisning. Styret kunne ikke støtte dette, fordi dette ville være i strid med årsmøtets vedtak. Årsmøtet er det høyeste organet i Rødt Bergen. Partiet lokalt, og flertallet i vår bystyregruppe, holder fast ved vårt standpunkt om at vi ønsker bybane i tunnel til Åsane.

Vi kommer i løpet av neste uke til å behandle situasjonen i bystyregruppen internt i partiet. Til tross for uenighet i denne saken, står vi fortsatt samlet som parti på andre viktige saksfelt. Det er viktig for oss å se fremover, og jobbe for å sikre politisk gjennomslag på andre politiske områder.

Styret har, i lys av Odd Arilds valg, vedtatt å be bystyregruppen om å konstituere ​​Mailiss Solheim-Åkerblom som ny gruppeleder.