Ber om stans i norsk våpeneksport til Tyrkia

– Tyrkia bruker krigen i Syria som påskudd til å trappe opp krigen mot kurderne. Men Tyrkias invasjon er folkerettsstridig og ulovlig. Norge har et ansvar for å protestere når en NATO-alliert opptrer på denne måten, sier Rødts første vara til Stortinget, Seher Aydar.

YPG: Afrin var inntil den tyrkiske invasjonen kontrollert av de kurdiske styrkene YPG og YPJ.

I januar 2018 intervenerte Tyrkia i Syria for tredje gang siden krigsutbruddet i 2011, denne gangen i Afrin, lengst nord-vest i Syria. 18. mars meldte tyrkiske og internasjonale medier at okkupasjonen av Afrin by var fullført.

Les mer i Aftenposten: Tyrkisk-ledede styrker har kontroll over hele Afrin by

– Afrin var fram til den tyrkiske invasjonen styrt av lokalbefolkningen gjennom selvstyre basert på demokratisk folkestyre og kvinnefrigjøring. Til tross for at Afrin har vært mål for tyrkisk bombing over grensen, har ikke de kurdiske styrkene YPG og YPJ som kontrollerte området på noe tidspunkt svart med militære angrep mot tyrkisk territorium, sier Rødts første vara til Stortinget, Seher Aydar.

Tyrkia har, i allianse med islamistiske opprørsgrupper, angrepet Afrin med bakke- og flystyrker. Boliger og andre sivile mål har blitt angrepet og ødelagt. Vital infrastruktur og sivile institusjoner som sykehus har også blitt angrepet. Bombingen av tettbefolkede områder kan i verste fall utgjøre krigsforbrytelser.

VARA: Seher Aydar er Rødts første vara til Stortinget. Foto: Einar Aslaksen.

– Tyrkia bruker krigen i Syria som påskudd til å trappe opp krigen mot kurderne. Men Tyrkias invasjon er folkerettsstridig og ulovlig. Norge har et ansvar for å protestere når en NATO-alliert opptrer på denne måten.

– Vi har derfor levert et representantforslag om at Stortinget skal be regjeringen om å arbeide for at Tyrkia og allierte islamistiske opprørsgrupper trekker sine militære styrker ut av Syria, at Norge skal avslutte eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia, samt bevilge nye midler til humanitær bistand for å hjelpe flyktninger fra Afrin i deres nærområder, sier Aydar.

Les representantforslaget på Stortingets nettsider

Les mer om hva Rødt mener