Siste nytt

Rødt Bærum i 2020

Rødt Bærum i 2020

Her kommunestyregruppas oppsummering av arbeidet i Bærum i 2020

Klimaplan fra Rødt Bærum

Klimaplan fra Rødt Bærum

Rødt Bærum har et klimautvalg som har jobbet en stund med en egen klimaplan. Her er resultatet etter en runde på medlemsmøte

Om Hospice Stabekk og Bærums ledelseskultur

Om Hospice Stabekk og Bærums ledelseskultur

Bærum kommune har for 9 måneder siden lagt Hospice Stabekk inn under samme ledelse som det ordinære sykehjemmet som ligger ved siden av. Dette har bidratt til å skape store problemer. Her publiserer vi et leserinnlegg vår kommunestyrerepresentant Stein Stugu har i Budstikka i dag (21/3)

Kontakt oss

Leder

BAL

Bjørn A. Larsen

48330286

bagnarla@online.no

E-post

baerum@roedt.no