Atomvåpen

Rødt støtter kravet om et verdensomspennende forbud mot atomvåpen.

Visste du at Norge er ett av få land som aktivt stemte mot en prosess for å forby atomvåpen?

I 2015 vedtok FNs hovedforsamling tre resolusjoner mot atomvåpen med overveldende flertall. Norge støttet ingen av resolusjonene. Regjeringa begrunnet denne posisjonen med NATO-medlemskapet og at et forbud mot atomvåpen bryter med NATOs strategiske konsept.

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) står på verstinglista over de som investerer i atomvåpen. Dermed brukes penger fra den norske felleskassa til å produsere noen av de grusomste våpnene verden har sett. Det er ikke til å leve med for et land som ønsker å se på seg selv som en fredsnasjon.

Rødt ønsker en verden helt uten atomvåpen. Vi krever at en ny regjering deltar i FNs arbeid for å forby atomvåpen.

Rødt vil:

  • Forby kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og autonome våpen samt CBRNE-våpen og arbeide for full atomnedrustning.

Les mer om lignende saker