Vil du jobbe for Rødt på Stortinget?

Vi søker folk til å jobbe for oss i en viktig periode i kampen mot Forskjells-Norge. Er du god på å ta initiativ og få jobben gjort?

Foto: Anja Rolland.

Vi utlyser nå flere stillinger:

  • Politisk rådgiver
  • Prosjektarbeider for velferd/kommunalpolitikk
  • Vikariat som rådgiver for utenriks- og forsvarspolitikk

For alle stillingene:

Rådgiverne følger opp og saksbehandler saker i Stortingets fagkomiteer, har kontakt med journalister/media og med andre organisasjoner og fagmiljøer, samarbeider med Rødts partiorganisasjon, bistår Rødts stortingsrepresentanter i sitt arbeid og jobber med andre oppgaver i stortingssekretariatet.

Du vil jobbe med et bredt spekter av saker, og må kunne sette deg raskt inn i kompliserte sakskompleks, formidle disse videre, skriftlig og muntlig, ta egne initiativer og løse oppgaver og problemer. Du må ha god formidlingsevne, og kunne jobbe presist, effektivt og godt både selvstendig og sammen med andre.

Rødt er i framgang, og vi kan vi kan tilby et hektisk og spennende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Arbeidssted er Stortinget. Lønn i henhold til tariffavtale mellom AAF og HK. Den som ansettes må kunne arbeide i samsvar med Rødts politiske grunnlag og program, og det er en fordel med god kjennskap til Rødts politikk og strategi.

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 26. mars 2023.

Send søknad og CV til fredrik.sand@stortinget.no . Merk søknaden med hvilke(n) av stillingene du ønsker å søke på.

Om de enkelte stillingene:

Politisk rådgiver

Vi søker en ny politisk rådgiver for å styrke stortingsgruppas kapasitet. Du vil jobbe med en bredde av saksfelt, som vil variere etter stortingsgruppas prioriteringer og behov. Vi søker derfor deg som har bred og allsidig erfaring, evnen til å flytte oppmerksomheten raskt mellom saker og til systematisk å prioritere og gjennomføre oppgaver.

Har du variert arbeidserfaring eller utdanning, omfattende erfaring fra organisasjonsarbeid eller jobbet innen journalistikk/media? Du må jobbe særlig godt selvstendig, og vil jobbe tett med ledelsen av sekretariatet og stortingsgruppa.

Tiltredelse: Etter avtale, senest august.

Varighet: Fast og 100%, eller etter nærmere avtale.

Prosjektarbeider for velferd/kommunalpolitikk

Vi søker en eller flere rådgivere som kan jobbe med å styrke vårt arbeid med prioriterte saker i en særlig hektisk periode. Det gjelder spesielt saker og arbeidsoppgaver knyttet til velferd og kommunalpolitikk. Rødt vil flytte makt over samfunnsutviklingen fra kapitalkreftene til folkestyret, fra utbyggerne til innbyggerne, og ha de kommersielle aktørene ut av velferden, slik at våre skattepenger går til en styrket felles velferd, ikke privat profitt.

Vi søker deg som har erfaring eller kompetanse innenfor områder som helse/omsorg, oppvekst/utdanning, forvaltning, lokalpolitikk og/eller økonomi.

Tiltredelse: Snarest.

Varighet: 30. september 2023, med mulighet for forlengelse.

Vikariat som rådgiver for utenriks- og forsvarspolitikk

En av våre rådgivere skal ut i permisjon og vi søker derfor en vikar. Du skal følge saker i utenriks- og forsvarskomiteen og vil få andre relevante oppgaver i sekretariatet for Rødts stortingsgruppe.

Vi søker deg med engasjement for internasjonal solidaritet og nasjonal suverenitet, og relevant kompetanse/erfaring innen forsvarspolitiske eller utenrikspolitiske fagfelt. Relevant journalistisk eller organisatorisk erfaring er en fordel. Det kan bli aktuelt med sikkerhetsklarering.

Tiltredelse: 1. juni eller etter nærmere avtale.

Varighet: 29. februar 2024, med mulighet for forlengelse.

Spørsmål om stillingene? Kontakt:

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no

Millie Linnea Natalia Killi

Millie Linnea Natalia Killi

HK-klubben

45478843

millie.linnea.natalia.killi@stortinget.no