Siste nytt

Rødt i Akershus søker valgkampsekretær

Rødt i Akershus søker valgkampsekretær

Rødt i Akershus er i kraftig vekst og ligger an til å gjøre et historisk godt valg i 2021. Med flere medlemmer og valgkampaktivister, trenger vi også flere til å organisere og aktivisere. Rødt i Akershus søker valgkampsekretær i minst 50 % prosent stilling fra tidligst 1. februar 2021 til og med 1. oktober 2021. Etter avtale kan stillingens størrelse utvides i de siste månedene før valget.

Kontakt oss

Leder

Tore Fjæreide

Lokallag